Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Poselství pro týden 9.10. - 16.10. 2011

Milovaní,

zatímco do atmosféry Země pronikají intenzivní energie, mělo by se ze všech oblastí vašich životů začít vytrácet mnohé, co tvrdošíjně vzdorovalo velké Lásce zaplavující Zemi. Ve vaší mysli se dostaví pocit osvobození od všeho, co vám dříve dělalo starosti a budete se cítit svobodní ve všem, co děláte a čím jste. Vaše Bytí zaplaví mnohem jasnější představa smyslu a přání vašeho srdce a  mezi vaše zážitky již nebude patřit mnohé z toho, co vám bránilo postupu vpřed.

Již byly úspěšně překonány mnohé zkoušky a překlenutím se přes to všechno získáte skvělý pocit z poznání, že to, co přetrvalo, je přesně to, co si vybrala vaše Duše a Vyšší Já jako zkušenost nutnou k dovedení vás do tohoto přítomného momentu. Všichni se ocitáte na hranici nových začátků, života žitého s daleko větším důrazem na dokonalost zážitků. Vaše přání zažít obyčejná potěšení, dosažitelná kdykoli a snadno, vyžaduje pouze vaše uvědomění a ocenění.

Změny nadále přicházejí v každém aspektu života známého na Zemi a ve vašich vlastních Bytích. V souvislosti s těmito změnami zaznamenáte příliv do života, kterému jste dosud nerozuměli. Dojde k prohloubení myšlení a úcty k veškerému životu kolem vás. Mnohá vnější rozptýlení, která zabírala váš čas a soustředění přirozeně odejdou, přičemž si začnete uvědomovat, že život je od toho, abyste ho žili a neustále si ho užívali přímo a jsouce plně přítomní ve svém vědomí, nikoli jen v roli pozorovatele.

Větší ocenění a uznání Přírody přinese velkou úlevu od stresů, které napadají vaše fyzická těla a vaše energetická pole. V tomto prostředí se mohou nové energie a v nich obsažené kódy asimilovat a integrovat s větší lehkostí a ladností, neboť pobývání v Přírodě je uctíváním Planety, na které žijete, pohybujete se a máte zde své Bytosti. Mezi vámi a Přírodou probíhá výměnný symbiotický vztah a ten vám bude nyní bude mnohem zřejmější.

Toto je období reflexe a zamyšlení, hlubokého propojení s jádrem vašeho Bytí a naladění se na své vlastní životní rytmy. Stav relaxace a poklidu vám usnadní lepší povědomí své Vyšší Přítomnosti a toho, co si vaše Přítomnost přeje, abyste věděli. Otevřete se darům, které pronikají atmosférou Země, spočívajíce v úctě a vděčnosti za tuto skvělou příležitost. Je nutné, abyste si byli vědomi těchto darů, které jsou vám k dispozici a abyste si přáli asimilovat je do svých Bytostí. Učiňte to svým záměrem, kdykoliv jste venku v Přírodě a Příroda vám je na oplátku pomůže přijímat.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony