Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Poselství pro týden 18.9. - 25.9. 2011

 

Milovaní,

všichni jste integrovali přicházející energie neuvěřitelnou rychlostí. Pocit neklidu v oblasti Solar Plexu od vás vyžaduje více odpočinku a procvičování hlubokého dýchání především venku. I nadále ve vás budou probíhat mnohé změny a zároveň s tímto pokračujícím procesem budete pociťovat větší lehkost. Někteří z vás již cítí větší lehkost ve svých čtyřech nižších tělech a život těchto lidí začne být radostnější a naplněný milostí.

Opona mezi dimenzemi se ztenčuje a objevují se mnohé případy souhry mezi nimi. Právě to jsou momenty, kdy někteří z vás prostě zakroutí hlavou a myslí si, že jen prožívají momentální poblouznění ve svém percepčním poli, a přitom se to skutečně právě děje. Toto mohou být velmi matoucí chvíle, které by vás mohly svést z Cesty. Volejte nás každé ráno a žádejte, abychom přišli blíže k vám, vedli vás a ochraňovali po všechny dny, kdy se budou tyto anomálie častěji objevovat.

Všude kolem vás se zvyšuje povědomí a lidstvo začíná mít větší slovo a začíná chápat, že zastávat to, čemu věří, je správné a má svůj mocný vliv. Jak se lidé sjednocují svou účastí na mnoha různých projektech s cílem skoncovat s tím do očí bijícím pohrdáním obyvateli tohoto Světa a zdroji na této Planetě těmi, kteří si chtějí pouze udržet moc, začíná mezi Probuzenými svítat možnost realizace, protože v množství je ohromná síla a tato realizace má dominový efekt. Když povstane více lidí a zastanou se svých práv a práv všeho na své Zemi, proběhnou změny neuvěřitelně mírovou cestou.

Tím, že se Milovaní Světlonoši a Probuzení po celé Planetě zúčastňují společných meditací a dalších soustředění, které se pořádají každý měsíc v nejpříhodnějších chvílích, je univerzální pole lidského vědomí čištěno mnohem efektivněji než kdy dříve. Zatímco je vytvářeno více prostoru pro vyšší energie Kosmické Lásky pronikající do všeho na, v a kolem Země, jsou zde tyto vyšší energie asimilovány každým a vším. Možná jste již zaznamenali, že z velké části jsou již lidé ochotnější být trpěliví s druhými než byli dříve, jsou naplněnější pokorou a laskavostí vůči sobě navzájem a jsou ochotni zastavit se a poslouchat jeden druhého. Tento trend bude sílit den za dnem.

Vše, co jste si udržovali ve svých vizích lepšího Světa, se nyní začíná uskutečňovat, a tak vás naléhavě prosíme, pokračujte, pokračujte i přesto, že se vám to může zdát beznadějnější než kdy dříve vzhledem k okolnostem ve Světě. Je to však ta iluze, ve které jste všichni po dlouhé životy žili a která nyní přichází k revizi, upozornění, realizaci a poučení a hlavně, k vyčištění a rozpuštění. Ve vědomí mnohých se budou vynořovat mnohá nová a životaschopná řešení letitých problémů a budou zakořeňovat nové myšlenky, které způsobí převrat Světa v to, co si zaslouží a je schopno stát se opět součástí Galaktické Světelné Rodiny.

Zůstaňte přítomní, Drazí, začíná se právě psát nová historie Nové Země a vy, každý z vás je její nedílnou součástí. Každý den žijte jako Sláva Boží a pro Slávu Boží a vše bude pokračovat skvěle. Víra a trpělivost může skutečně pohnout horami.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony