Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Poselství Trojice3 – obavy jsou klamná iluze

 

Milovaní, opět jsme zde, abychom vám předali naše krátké poselství, povzbudili vás ve vašem konání a vyslali k vám naše láskyplné objetí.

 

Teď, v této době, je na vás vyvíjen velký tlak, abyste zůstávali ve svých srdcích a uvědomovali si důležitost přítomnosti Lásky. Nebraňte se ničemu, co k vám s Láskou přichází. Otevřete se, přijímejte hojnost, ať už má jakoukoliv podobu. Mějte stále na paměti, kam směřujete a kde je cíl vaší cesty. Když toto budete mít před očima, nesejdete z cesty.

 

Drazí, přichází očekávaná doba změn, které otřesou jak s vašimi životy, tak s celou planetou. Možná se právě teď a zcela nečekaně, objeví řešení, na které velmi dlouho čekáte. Může se vám naskytnout nový směr vaší duchovní cesty. Uvidíte jasný posun svých schopností. Mnozí se dočkají důkazu, který potvrdí jejich pravdy a zároveň změní Vše, co dosud bylo platné. Přijímejte to, co k vám přichází s klidem a láskou. Obavy, ta klamná iluze, nejsou na místě.

 

Matka Marie:

Milovaní, jste velmi blízko všemu, pro co jste na tuto Zem přišli. Vydržte poslední chvíle oddělenosti a statečně se dívejte tím směrem, odkud k vám přijde vytoužené SVĚTLO. Zmítáte se často v rozporuplných náladách. Chvíli jste na konci svých sil a obratem jste na křídlech euforie a radosti. Jsou to poslední turbulence před otevřením Brány Nové Země.

 

Došli jste, po všech útrapách, až sem, buďte tedy ještě malou chvíli trpěliví. Objímám vás a žehnám vám všem, moji milovaní.

 

 

Bratr Jeshua:

Drazí, jsem tu, abych vám připomněl, že nejdůležitější pro vás v této době je vzájemná Úcta, Láska a Soucítění. Všichni jste velmi staré, odvážné a moudré duše. Proto jste zde, proto vám byla dána příležitost být zde u těchto zásadních změn, které se týkají planety Země.

                  

Uvolněte své napětí a očekávání. Jen se otevřete a přijímejte. Když očekáváte, může se stát, že minete a třeba ani nezaregistrujete to Nové, co k vám přichází. Osvoboďte se od očekávání. Očekávání zavírá dveře a brání přijímání. Myslete na to, moji drazí a těšte se ze všeho kolem vás. Jednoduše a prostě. Radujete se z nového dne, z milého úsměvu, z otevřeného srdce, které k vám promlouvá.  „Jen“ BUĎTE.  TADY A TEĎ.

Jsem s vámi Jeshua

 

 

AA Michael:

Milovaní a nádherní Světelní lidé, stále jsem s vámi. Vnímám vás a vaši touhu pomoci Matce Zemi s jejím úžasným přerodem. Spojení vašich srdcí se srdcem Matky Země, má pro Zem zásadní význam. Vám všem, kteří denně ukotvujete své energie v zemském jádru, děkuji. Přijměte můj obrovský obdiv a úctu.

                      

Pomalu si zvykáte na nové energie, které k vám proudí. Stále víc z vás také cítí své duchovní probuzení. A budou přibývat další. Stále víc z vás „otevře své oči“. Pro vás jsou zde připraveni již aktivovaní Pracovníci Světla, aby vám pomohli radou a poskytli vám pro vás tak důležité informace. Ty vám pomůžou pochopit, co se s vámi děje. Nemějte strach. To jen spadl další závoj, který halil vaše vědomí. Nyní se vydáváte na cestu, kterou jste si naplánovali ještě před svým narozením, před svou inkarnací do tohoto života. Buďte stateční.

Stále jsme tu s vámi, drazí. Kdykoliv jsme připraveni pomoci, stačí jen požádat.

 

Buďte stateční a vytrvalí, naši milovaní. Věřte si, stejně jako my věříme vám.

 

S Láskou a Požehnáním

Trojice3

(AA Michael, Matka Boží, Jeshua)

 

Pro www.cestakmedusi.cz přijala poselství Majka Riama Rob. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony