Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Zde napište text článku.

 

MISTR HILARION

Poselství pro týden 14.8. - 21.8. 2011

Milovaní,

v této době je pro vás všechny důležité soustředit se na příchod vyššího Světla na tuto Planetu. Zkuste si každý den udělat čas na to, abyste si ověřili svou ochotu stát se snímačem mocných a intenzivních energií, které se nyní projevují ve vašich každodenních životech a v srdcích veškerého Lidstva. Propojením se s Božským plánem Země, Lidstva a veškerých říší v rámci Země vytvoříte hybnou sílu, která způsobí, že  se vyšší energie objeví v univerzálním poli vědomí obklopujícím Planetu, což dále prospěje Vyššímu Dobru všech.

Udržujte a šiřte své Světlo a svou lásku všem, kdo jsou v rádiu vaší sféry působnosti. Mějte záměr, aby mír zvítězil ve vás i ve všech srdcích jako jediné rostoucí vědomí, které nás všechny spojuje. Přivolávejte své Svaté Kristovo Já, aby obsáhlo více z vašich čtyř nižších těl, aby se hustota vašich těl zředila do nejkrásnějšího stavu krystalického bytí. Zařte svým Světlem, Milovaní! Ať jsou vaše srdce otevřená Stvořitelově písni Lásky a Jednoty. Vše je v pořádku, vše je skvělé. Stíny na této Planetě a u všech jejích obyvatel ustupují daleko rychlejším tempem než se kdy předpokládalo a nádhera, kterou je Lidstvo v jakémkoli svém vyjádření Božství, vytváří daleko úžasnější změny ve prospěch maximálního zlepšení pro všechny.

Pevně se držte své touhy, aby vyšší mír, laskavost a duševní zdraví převládly ve vašem Světě a v srdcích a v myslích Probuzeného lidu. Vaše ochota v tomto směru umožní vaší Světelné Rodině více zasáhnout ve prospěch dovršení Božského Plánu. Jsme Jedno a pracujeme společně na pozvednutí všech a všeho na Zemi. Země je již na svém místě (ve své pozici) a teď je na Lidstvu, aby se Probudilo k velkolepé příležitosti, která je dána KAŽDÉMU v této letící době bouřlivých změn a akcelerujícího duchovního růstu a rozvoje. Vesmír zažívá slavnou dobu, neboť nesčetné armády celé Věky neúnavně pracovaly v očekávání těchto změn, které právě přicházejí neuvěřitelnou rychlostí.

Každý z vás na tomto úkolu pracoval již mnohokrát, a tak jste zaujali svá stanoviště ve Světle držíce ho pevně jako Pochodeň pro ty, kdo se právě probouzejí a vyžadujíce vyšší rovnost a mír pro všechny. To, co bylo jednou přijato jako způsob života, již není argumentem. Co bylo, je pryč. Existuje lepší způsob, který přichází a ačkoli se nyní zdá být chaotický a bez pravidel, ve větším měřítku to znamená, že vyšší Světlo začíná být integrováno těmi, kdo se nebojí a kdo se právě Probouzejí do toho, kým skutečně JSOU na této Planetě.

Nepodílejte se na iluzích ega, které vás vlekly na bývalých cestách mainstreamových médií a vy to nyní sledujete u lidí kolem vás. Stále si připomínejte, že vy nejste vaše tělo, nejste vaše mysl, nejste vaše ego - ve skutečnosti jste Kristovo vědomí, jste Bůh či Bohyně uvnitř sebe a svou sílu používáte moudře ve prospěch Nejvyššího Dobra vás samých, svých milovaných, svého Světa a všech a všeho na Něm. Vy děláte změny, tvoříte je a umožňujete je a vy vytváříte pozitivní a láskyplné změny svou oddaností vůči BÝT Světlem, kterým skutečně jste! Udělejte jakékoli změny v kurzu svého myšlení a svých činů, které považujete za nutné, abyste byli navždy v souladu s Vyšším Plánem vašich životů. Toto si přejte, žijte to a BUĎTE tím.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony