Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Pomoc při ukotvování světla

Poselství od bohyně od Bohyně Isis a Bohyně Hathor

Přijato Natalií Glasson 17/07/2011

 

 

      Milovaní pracovníci Světla na Zemi, směřujeme k vám svou přízeň, lásku a mír, když se ještě jednou vracíme, abychom vyjádřily naše vědomí a moudrost. Je to vždy velká čest propojovat se tímto způsobem s pracovníky světla a my bychom vás rády oslovily povzbuzením, abyste byli odvážní, zaměřili se na to, po čem skutečně toužíte a abyste ve svém srdci uchovávali pravdu a lásku Stvořitele. Ať už jsou vaše cíle, touhy a záměry jakékoli, my vám poskytujeme naši energii, aby vám pomáhala a podporovala vás na vaší cestě. Můžete nás povolat, abychom vás podpořily, abyste vytrvali ve svém současném záměru a požádat nás, abychom odstranily všechny hranice, překážky a bloky, naplnily vaše srdce láskou a odvahou, pomohly vám v přijetí a zažití energie úspěchu. Rozumíme tomu, že mnozí pracovníci světla na Zemi nyní prožívají těžké, vysilující a náročné časy; my a Bohyně Vědomí jsme tu pro vás, obejmeme vás jako milující matka a budeme vás milovat, pomáhat vám a starat se o vás, jak jen budeme v této době moci. Jak se blíží rok 2012 je toho ještě mnoho zapotřebí uvolnit, je mnoho lekcí, kterými je třeba projít a mnozí z vás se na svůj duchovní růst soustředí tak odhodlaně! Velmi vás za to chválíme a ctíme, ale vězte, že my jsme tu proto, abychom odňaly stres a napětí a koupaly vás v lásce; je to právě energie lásky, která vám pomůže k úspěchu. Dovolte si tedy vykoupat se v naší lásce a nechte nás, ať vás převedeme.

 

      Je mnoho věcí, o kterých bychom rády mluvily, protože je mnoho moudrosti a také praktických úkonů, o které se chce podělit Bohyně Vědomí. Naším prvním cílem bylo uvědomit vás o naší nekonečné lásce a podpoře, kterou vám nabízíme s otevřenou náručí. Druhý cíl, o který se s vámi chceme podělit, je spojen se vzestupem Bohyně, neboli ženské energie.

 

      Když většina lidí na Zemi uvažuje či mluví o Stvořiteli, obvykle považují Stvořitele za mužskou energii, dokonce i když vědí, že Stvořitel je energie jak mužská tak ženská, ale také nic z toho - zkrátka je to energie či vibrace. Je mnoho důvodů k tomu, aby byl Stvořitel uznáván jako mužská energie, zejména díky mocné mužské síle, která byla ukotvena pro mnoho civilizací, ale také proto, že na Zemi měl muž nejčastěji nadřazenou roli nad ženou. Je také důležité uvědomit si, že muži byli považováni za mocné, dokonce vládnoucí a autoritativní, což je způsob, jakým byl v některých systémech víry zobrazován i Stvořitel. V podstatě mužská forma převzala některé kvality Stvořitele, což mohlo být v příslušné době patřičné. Mnoho lidí si do současného života přineslo z minulých životů naprogramování, že Stvořitel je mužská energie, dokonce i to, že Stvořitel trestá a soudí životy lidí. Toto bylo sémě, které bylo do lidské mysli zaseto již dávno. Mnoho lidí se tohoto přístupu zbavilo, ale někteří pracovníci Světla si tento přístup či nastavení stále drží ve své energii. Je to proto, že jsou přirozeně propojeni s mužskými energiemi Stvořitele, když se zaměřují na sjednocení se Stvořitelem, dokonce i když se zaměří na Jeho ženské aspekty. Toto nastavení bylo lidstvu dáno jako nástroj ovládání jinými lidmi, protože jestliže se lidstvo stále zaměřuje jen na mužský aspekt Stvořitelovy energie, nebude schopno zahrnout ženské energie, což by podporovalo jeho vzestup. Takže má zdržet proces vzestupu, udržet vládu a přitom také pokračovat v cyklech násilí, agrese a moci. Můžete slyšet mnoho průvodců mluvit o propojení se s ženskými vibracemi, ale nemůžeme ani dost zdůraznit, jak je to důležité - bez propojení s ženskými vibracemi nebude lidstvo schopné dosáhnout hlubšího sjednocení a pochopení Stvořitelova světla.

 

      Je proto zásadní, aby se pracovníci Světla oprostili od naprogramování a začali vnímat Stvořitele jako vibrace mužské i ženské a jako zdroj světla bez formy a záměru, prostě jen bytí. Nemusíte si být tohoto naprogramování ve svých energiích vědomi, ale my bychom se s vámi rády podělily o cvičení, kterým můžete dosáhnout osvobození se od jakéhokoli takového naprogramování a plněji rozšířit svou mysl a srdce ke Stvořiteli.

 

      Nejprve vás žádáme, abyste si zapálili svíčku - prosím, udělejte to ve chvíli, kdy můžete nechat tuto svíčku zcela dohořet. Nemáte-li svíčku, požádejte o plamen Světla, aby vyzářil z vaší duše do vaší pravé ruky, pak si představte, že tento plamen umisťujete na stůl nebo někam, kde cítíte, že je to v pořádku. Seďte před tímto plamenem či svíčkou, která byla zapálena.

 

      Pak řekněte nahlas:

 

      "Volám posvátné vesmírné bytosti Bohyní lásky, aby obklopily tento plamen světla a mé energie patřičnou nejčistší vibrací lásky. Prosím, pošlete nejčistší vibraci a záměr lásky z vědomí Bohyně do tohoto plamene a jeho aury. Prosím, naplňte celou tuto místnost nejčistší vibrací lásky. Nechť se vaše láska ukotví v mém těle a celém mém bytí a také v mém domově, aby láska vědomí Bohyně byla skutečně přítomná. Nechť se tato milující vibrace rozpíná na míle daleko kolem plamene, i směrem nahoru a dolů. Společně tak vytváříme svatyni lásky. Rozumím, že tato vibrace lásky bude působit jako očistná, uzdravující, rozpouštějící a ochranná energie. Jakákoli negativní energie, která vstoupí do této svatyně lásky, bude ihned rozptýlena a přetransformována v lásku té nejčistší vibrace.

      Je mým záměrem rozpustit všechny negativní programy z mé minulosti, které jsou spojeny s mým chápáním Stvořitele jako mužské energie a také s projevy mužských kvalit Stvořitele. Nechť ten zářivý plamen přede mnou, vytáhne tuto negativní energii z mého bytí či aurického pole, do samého centra plamene, aby ji rozptýlil a zcela zrušil. Jsem otevřen/a a přijímám léčení a žádám bytosti Bohyní, aby napomohly tomuto procesu."

 

      Zůstaňte chvíli v klidu, představujte si či přijímejte lásku bytostí Bohyní a vibrující auru plamene, která vás obklopuje. Nechť jakékoli energie, které vás potřebují opustit, vplouvají přirozeně do plamene s vědomím, že byly uvolněny navždy.

 

      "Uznávám a přijímám, že nyní jsem svobodný/á ve svém propojení a vyjadřování Stvořitele, mám svobodu probádat a pochopit energie a kvality Stvořitele jakýmkoli způsobem si přeji nebo k jakému se cítím být veden/a. Tato svoboda je důležitá pro můj duchovní růst v tomto stádiu mé cesty a bude zlepšovat mé propojení a vyjadřování světla Bohyně, které je nanejvýš patřičnou energií Stvořitele, jíž je na Zemi zapotřebí. Nyní si dovoluji vykoupat se zcela v lásce Bohyně, aby tento uzdravující proces mohl pokračovat."

 

      Můžete meditovat tak dlouho, jak chcete, abyste umožnili tomuto procesu v pokračování nebo abyste přijali nějakou moudrost či vzpomínku z minulosti.

 

      "Děkuji Vám Bohyně Isis a Bohyně Hathor, že jste mě přivedly k tomuto tématu, aby mé propojení se Stvořitelem mohlo být léčeno."

 

      Prosím, nechte svíčku, aby zcela vyhořela, protože bude pokračovat ve vytahování negativity z vašeho bytí týkající se vašeho propojení se Stvořitelem. Až svíčka dohoří, bude to symbol toho, že proces byl dokončen.

 

      Nyní máme velmi mocné učení, které říká, abyste nejprve vyléčili sebe a pak vyléčíte lidstvo či svět. Byly bychom nesmírně vděčné, kdybyste poté mohli tuto meditaci provést ještě jednou, abyste vytáhli negativitu z vědomí lidstva a Země, které se týká nahlížení na Stvořitele jako na mužskou energii a vyjadřování Jeho energií tímto způsobem. My se s vámi nyní podělíme o meditaci, která tomuto procesu napomůže.

 

      Jak pomoci světu

 

      Prosíme, zapalte svíčku nebo vyzařte plamen ze své duše a umístěte ho někam, kde se vám to zdá vhodné; svíčka bude potřebovat čas, aby zcela vyhořela. Posaďte se před plamenem či svíčkou, kterou jste zapálili.

 

      Poté řekněte nahlas:

 

      "Volám Bohyni Isis a Bohyni Hathor, aby dohlédly na tento proces a přidaly do něj svou energii.

Volám posvátné vesmírné Bohyně lásky, aby obklopily tento oheň světla a mou energii patřičnou nejčistší vibrací lásky z vědomí do plamene a jeho aury. Prosím, naplňte celou tuto místnost nejčistší vibrací lásky. Nechť se vaše láska ukotví v mém těle a celém mém bytí a také v mém domově, aby láska vědomí Bohyně byla skutečně přítomná. Nechť se tato milující vibrace rozpíná na míle daleko kolem plamene a také nahoru a dolů. Nechť tato láska pokryje celý svět a celé lidstvo, jakoby přikrývka lásky spočívala kolem světa. Společně vytváříme svatyni lásky. Rozumím, že vibrace lásky bude působit jako očistná, uzdravující, rozpouštějící a ochranná energie. Jakákoli negativní energie, která vstoupí do této svatyně lásky, bude ihned rozptýlena a přetransformována do nejčistší lásky.

      Nechť je nyní negativní naprogramování a vliv mužského aspektu Stvořitele vyčištěn a zcela vyléčen. Nechť je vědomí lidstva jakožto jednotné energie očištěno od uznávání Stvořitele jako mužské energie a vyjadřování Stvořitelovy energie jako mužské. Nyní je čas vyjadřovat i Stvořitelovy ženské kvality. Nechť veškeré nepotřebné programy z minulosti, které jsou drženy ve sjednocené energii lidstva, jsou uvolněny. Nechť plamen přitáhne veškerou negativní energii a naprogramování, aby vše bylo zcela rozpuštěno. Vím, že tato energie dokonce ani nepotřebuje vstoupit do plamene, protože bude rozpuštěna, jakmile se přiblíží k rozšiřující se auře svíčky. Veškerá negativita je zcela rozpuštěna. Lidstvo je očištěno a zaplaveno láskou.

      Bytosti Bohyní, je to velká čest být tímto způsobem k službám, ale prosím, zabezpečte, aby můj domov a energie zůstaly v průběhu tohoto procesu jen v milujících vibracích. Vím, že svíčka je jen symbolem té úžasné práce, kterou děláte. Chápu také, že poté, co svíčka vyhoří, lidstvo zažije větší pocit svobody a přirozenou schopnost a touhu spojit se s ženskými vibracemi Stvořitele a jejich vyjadřováním, když si zároveň  podrží patřičné Stvořitelovy mužské vibrace ve svém bytí."

 

      Zůstaňte chvíli v klidu, představujte si či přijímejte lásku bytostí Bohyní a vibrující auru plamene, která vás obklopuje. Vězte, že svět získává hluboké čištění.

 

      "Děkuji vám Bohyně Isis a Bohyně Hathor, že jste mi umožnily být k službám."

 

      My děkujeme vám za váš čas a energii; tolik si vás ceníme.

 

      Příští týden přineseme další meditace.

 

      S láskou vzdáváme čest Bohyni ve vás,

 

      Bohyně Isis a Bohyně Hathor

 

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony