Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion

 

 

Posolstvo pre týždeň  10. – 17. 7. 2011

Milovaní,

Intenzita frekvencií nových energií narastá a preto mnoho ľudí na planéte cíti rôzne emócie od obrovskej radosti až po veľké utrpenie, ľútosť a pocity straty a bolesti. Toto nie sú len tie pocity, ktoré sú hlboko zakorenené v každej Duši z obdobia ranného detstva. Tieto pocity, milovaní, sú súčasťou kolektívneho vedomia alebo lepšie povedané podvedomia, ktoré sa ukladali do energetického poľa, ktoré obklopuje Planétu. Je to vibračné pole, ktoré vás drží uväznených v týchto emóciách po tisícročia.

Vaše Svetlo postupne odstraňuje toto energetické pole a čím viac sa zjednocujete, tým väčší vplyv na toto pole máte. Najmocnejším dňom bude jedenásty november 2011, kedy budete mať mimoriadnu príležitosť rozbiť toto energetické pole a oslobodiť Ľudstvo spod útlaku tohto obmedzujúceho poľa, ktorého myšlienkové formy udržiavali tento svet v nemennom stave pod vplyvom opozičných síl, ktoré bolo mimoriadne ťažké prekonať.

Vašim zjednoteným úsilím pri dodávaní vášho Svetla a energie počas tohto obdobia do konca roku 2011 prinesiete zmenu, po ktorej túžite. Ten čas prišiel naši drahí, ten čas je Teraz.  Zvoľte si vytváranie a zveľaďovanie Lásky a zdravia pre každého člena vašej najbližšej rodiny a vašej väčšej Rodiny, ktorá sa manifestuje na Zemi v tomto náročnom období, aké ste nikdy predtým nezažili. Každý okamih obsahuje nekonečné množstvo možností, pretože teraz sa vyššie dimenzie prekrývajú s nižšími a to vytvára zdanlivý chaos.

Znamená to len to, že prišlo Svetlo a rozvírilo atmosféru na vašom svete, že dochádza k vnútorným zmenám v srdciach a dušiach Ľudstva v každom kúte Planéty. Tieto zmeny sú spočiatku vnímané ako veľmi náročné, zvlášť pre tých, ktorí nie sú zvyknutí na pozorovanie a spracúvanie diania vo svojom vnútri tak, ako naši skúsenejší Pracovníci Svetla. Ide o veľmi náročný proces, pri ktorom sa treba úprimne pozrieť do svojho vnútra a rozpoznať časti seba, ktoré nie sú spojené s vašim Božstvom a následne ich opraviť tak, aby sa s ním zladili.

Vy, naši milovaní Pracovníci Svetla, ste tí Prebudení, u ktorých prebieha tento proces takmer počas celého vášho života. Všetko, čo ste podstúpili v rámci svojho osobného života, kedy ste mali pocit, že plávate proti prúdu, vám pomohlo dostať sa do tohto štádia a teraz ste tu a spoluvytvárate nový Svet a nový spôsob Bytia. Od tohto okamihu bude, v závislosti na tom, ako sa rozhodnete, vaše úsilie jednoduchšie a bude vám prinášať viac radosti a ľahkosti vo vašom vnútri. Ste Jedno s ríšou Anjelov, Jedno so Všetkým, Čo je a vaša práca vás teraz približuje k dosiahnutiu väčšej celistvosti a vďaka nej aj k väčšiemu úspechu z pohľadu z vyššej perspektívy tohto Sveta a Vesmíru.

Ukotvujte sa vo svojej Božskosti naši drahí a ak zistíte, že sa vraciate späť, okamžite si odpustite svoje konanie, pretože sa transformuje vaše fyzické, mentálne a emocionálne telo, učíte sa a rozširujete svoje skúsenosti a vy všetci máte veľký obdiv za vašu odvahu a odhodlanie. Pamätajte, že každý jeden z vás je veľmi milovaný  a ste v tomto období veľmi potrební.

Do ďalšieho týždňa...

JA SOM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložila Danuša. (http://www.vzostup.sk). Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, ak bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov is aktívnymi odkazmi.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony