Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Zde napište text článku.

Drazí přátelé,

Šťastný zimní či letní slunovrat, podle toho, na jaké polokouli žijete! :) Zasílám vám jednu drobnost, kterou mi sdělil Kuthumi-Agrippa. Přeji příjemné čtení.

Milovaní, přinášíme vám toto poselství, abychom vás znovu ujistili, že jste na správné cestě a že směr, kterým kráčíte, vás vede do míst obnoveného sebepoznání. Každá fáze změny je příležitostí k očistě a obnově, a právě v takové fázi se nyní nacházíte. Z nejzazších hlubin vás samých na vás volá hlas, který jste dříve ani nezaslechli. Volá na vás, abyste vstoupili do této skryté části sebe samých, neboť tím objevíte nový vzor, nový obraz budoucnosti.

Mnozí lidé se již snažili změnit svět, avšak většinou neuspěli, neboť odhodlání k takovým činům je stále zahaleno v mnoha vrstvách iluze a strachu. My vás připravujeme na cestu k novým rozměrům sebe samých, na cestu, která vám odhalí, že nejste tím, za co jste se považovali. Objev, který učiníte, otevře vaše srdce, vaši mysl i vaše oči a vy zjistíte, proč svět stále zůstává uvězněn ve strachu, bolesti a utrpení.

Různé názory vedou k různým pohledům na život a na to, jak jej lidé žijí, cení si jej a také jak jej hodnotí. Pokud se věci nezmění od základu, nezmění se vůbec. Vězte, že přišel čas, kdy bude položen nový základ, který ve svém jádru ponese přírodní zákony a kódy života. V těchto zákonech se skrývá mnoho pravd. V každé pravdě jsou pak kódy, které se otevírají v posvátném pořádku a v závislosti na stupni lásky a pravdy, který již duše na Cestě ke Svobodě dosáhla. Žádná duše nezíská přístup k těmto pravdám, pokud bude její srdce zastřeno stínem iluze, falešných představ a strachu.

Není náhodou,  že vaše oči nyní čtou má slova; není náhodou, že jste ve svém životě došli do bodu, kdy toužíte po nových a jiných zkušenostech, než dosud. Vaše touha dala vzniknout pravdě, která vzešla z hlubin vaší duše, abyste se mohli znovu chopit práva na plnohodnotný život ve svém světle – ve své pravdě. Pravdy se liší stejně tak jako názory a úhly pohledu. Ovšem Univerzální Pravdy zůstávají neměnné a jejich podstata tvoří nit, která je vpletena do srdcí a myslí lidských bytostí až do té doby, kdy Hledači Pravdy rozpoznají tuto podstatu, která hladí jejich duše a umožňuje jim se dále probouzet.

 

Probuzení Hledačů Pravdy umožní vznik hnutí, které bude nutit Kolektivní Duši lidstva k proměně a vytvoří příležitost obrátit tok zkušeností a pojmout život z úplně nového úhlu. Pokud poměry zůstanou stejné, nic se nezmění. To znamená, že veškerý život bude pokračovat ve své stávající podobě, v koloběhu válek, bolesti a utrpení až do té chvíle, kdy dostatečné množství z vás učiní vědomé rozhodnutí, přejde k činům a projde potřebnou vnitřní proměnou.

 

Je čas, abyste toto všechno učinili. Máte příležitost povstat, směle čelit svým strachům a na vlastní kůži poznat, že mnohé hrůzostrašné „příšery“, které číhají ve stínu neznáma, jsou vlastně jen odmítnuté části vašeho skutečného já, které touží po přijetí a uznání. Když se věcem postavíte čelem, nemají nad vámi moc, protože víte přesně, s kým máte tu čest. Vědomost je síla.

 

Je čas vydat se na novou cestu, na které vyjde najevo, že vaše velikost sahá dál než vaše strachy a nejistoty, a že setkání se sebou samým – se svým dosud neznámým já – vás posílí a osvobodí způsobem, jaký si zatím ani nedokážete představit.

  

My pro vás tyto Cesty připravujeme; dovedou vás do vašeho Chrámu Míru, do míst, kde je uložena vaše síla a čeká, až se jí znovu chopíte. V Míru jsou totiž obnoveny životní síly a uskutečněny významné změny. Mír je forma klidu, ve které se rodí a roste nový život, a tvoří se cosi jedinečného a výjimečného.

 

Seberte svou odvahu. Jediné, co můžete ztratit, je to, co vám již neslouží. Nyní máte možnost to nahradit něčím úplně novým, přinášejícím hluboké naplnění.

 

Mějte víru, vše ostatní přijde samo. Adonai.

 

Mějte se nádherně,

S láskou Michelle a Hvězdný Tým

http://www.soulodyssey.co.za/

 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony