Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion


Poselství pro týden 12.6. - 19.6. 2011

Milovaní,

v této době se hojně vyskytují malé zkoušky vaší víry a trpělivosti. Vzory myšlení, cítění, vzájemného jednání a reagování, které právě přicházejí k posouzení a zamyšlení, je stále nutné řešit poctivým nahlížením do svého vnitřního Já a sledováním Sebe sama v situacích, kdy vám vaše problémy zrcadlí lidé vašeho okolí. Každý, kdo je ve vaší sféře každodenního života, hraje roli, která vám může přinést lekci a vnitřní pohled a ten může být stále potřebný k finálnímu prozření a odhalení možností, jak konečně opustit a nechat odejít staré vzory a způsoby chování, které již neslouží Kristovým Bytostem, jaké začínáte ztělesňovat.

Všichni cítíte váhu Světa na svých ramenou a ve svém nejskutečnějším významu je to pravda. Uvědomte si to ve svých osobních zkušenostech a situacích, se kterými jste zápasili, vy pomáháte čistit ty samé problémy z kolektivního pole Lidského vědomí a s použitím duchovních pomůcek, které vám byly dány různými médii a pomocníky z minulosti a přítomnosti, pomáháte doslova nalít hustotu do kolektivního pole vědomí (hustotou se zde míní vysoká frekvence, pozn.překl.) Jste jako lososi plující proti proudu navzdory všem překážkám ke svému rodnému místu vstříc tření a plození nového života, na úkor toho svého s naprostou odhodlaností a vytrvalostí. Pozoruhodně vítězíte pomocí svých duchovních metod s těmito nejskvělejšími kvalitami Ducha.

Svou obětavostí a vůlí tvoříte Nový Svět, ten, který umožní všem Bytostem zažít život v Lidském těle způsobem, jaký si zvolila jejich Duše, aby dokončila své poznání v říších nižší hustoty. Vy, kteří čtete tyto řádky, procházíte poslední fází dokončování karmických smluv a lekcí, ke kterým jste se uvázali před inkarnací na tuto Zemi ve fyzickém těle. Vězte, že vše je, jak má být a že jste úspěšní ve svých duchovních cílech. Jste Probuzení a propůjčili jste svou úctyhodnou duchovní sílu ku pomoci Zemi a všemu na Ní s cílem Vzestoupení na vyšší stupeň Bytí, který přinese silnější vyjádření dobra a velikosti v srdcích a Duších Lidstva jako celku.

Sledujte postupy Vesmíru v odrazech, které se projevují v lidech vašeho rozsahu působnosti. Ovšem, začínáte chápat, že jste podporováni způsoby, o kterých se vám dříve ani nesnilo a že váš Kosmický bankovní účet přetéká laskavostí, kterou si bohatě zasloužíte. Jakmile si tohoto ve svém životě všimnete, zastavte se na moment, uvědomte si to a poděkujte za požehnání, kterého se vám dostává a tímto uvědoměním si přivoláte další požehnání. Nyní se děje tolik zdánlivých zázraků a probíhají tak jemně, že je může člověk ve svém každodenním životě přehlédnout. Vše kolem vás se mění a transformuje neuvěřitelným tempem.

Nyní je čas zázraků, uskutečnění vašich nejdražších nadějí, snů a tužeb. Může vám, Milovaní, chvíli trvat, než se zklidníte a vpustíte to k sobě, neboť jste tolik zvyklí tlačit do kopce a proti proudu a tak dlouho, že když se teď objeví něco dobrého, tak se to zdá být příliš dobré, než aby to byla pravda. Toto je začátek nové fáze a cyklu života a bude plný úžasné radosti, kouzel a zázraků, jaké si ani nedokážete představit. Věřte, že vše je možné, Drazí, a tak to má být!

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony