Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Urychlení energie
Poselství Mistrů Kuthumiho a Serapise Beye
Přijato Natalií Glason 6.6.2011

       Vřele vás vítáme, teď, kdy k vám vysíláme naše propojená vědomí a záměr jednotné komunikace s vámi. My, Mistr Kuthumi a Mistr Serapis Bey, přebýváme nyní společně v Ašramu učitelů světa ve skryté vnitřní rovině, shromážděni a podporováni mnoha Nanebevzatými Mistry, kteří zasvětili svou energii pomoci Zemi. Naším záměrem je přiblížit se vám skrze naši lásku, ale také vám připomenout procesy, které nyní na Zemi probíhají a jak můžete zaměřit svou pozornost, abyste se vyladili na tyto procesy a zajistili, že váš vzestup bude pokračovat lehce a dokonale.

      Především bychom si přáli, abyste věděli, že máte podporu Nanebevzetých Mistrů, jsme tu pro vás kdykoli nás potřebujete a jsme vždy otevřeni ukotvení hlubší lásky, světla či osvícení do vašeho bytí či reality. Chápeme, že nyní se na Zemi objevuje mnoho změn, jak uvnitř vašeho bytí, tak také energeticky i fyzicky pro lidstvo jako celek. Změny se odehrávají také ve skrytých rovinách. Mnoho Nanebevzetých mistrů je nyní žádáno, aby se účastnili shromáždění vedených Kosmickými Bytostmi ve skrytých rovinách, aby bylo zajištěno, že všichni Nanebevzetí Mistři zůstanou vyrovnaní a stabilní ve svých energetických polích i v duši. Skrytými rovinami proplouvají intenzivní vysoké vibrační vlny světla; některé se ukotvují v Zemi, zatímco jiné se ukotvují v planetách Stvořitelova vesmíru. Dokonce i my, Nanebevzetí Mistři, potřebujeme podporu, abychom prošli změnami, které přicházejí. Kosmičtí Mistři nás učí, jak se vyrovnat se změnami, zatímco přijímáme mnoho nové moudrosti a vhledů do naší vlastní energie, tak abychom mohli pozvednout energii našich vibrací a samozřejmě být lépe ku pomoci lidem na Zemi. Musíme říci, že je to pro nás velmi vzrušující pokračovat v učení, objevování a sjednocovat se se Stvořitelem tak zrychleným způsobem. My, stejně jako vy, když jste bombardováni informacemi od Kosmických Bytostí, které jsou vedeny Stvořitelem, také potřebujeme čas zpracovat a pochopit změny, které probíhají. Díky tomu možná cítíte, že když se obrátíte na Nanebevzatého Mistra, který vás vede, prociťujete jeho energii s větší intenzitou, než jste obvykle zažívali. Prosím, nenechte se tím vyplašit, ale my, Nanebevzetí Mistři, se stáváme zářivějšími majáky světla, tak jako vy.

      Kosmické bytosti se také často dělí s každým Nanebevzetým Mistrem o jeho krátkodobý úkol při hlavním přechodu roku 2012. Je to velmi vzrušující, protože každý z nás je bytostí, jíž byly dány určité doporučené kvality, abychom je v sobě aktivovali a ukotvili v mnohých planetách Stvořitelova vesmíru, jakož i na Zemi. Jsme žádáni, abychom intenzivně zaměřili světlo a specifické kvality do oblastí Stvořitelova vesmíru. Někteří Nanebevzetí Mistři jsou nyní žádáni, aby pracovali se Zemí na tak hluboké úrovni, že dostali malá území Země, kde mají ukotvit nějakou kvalitu. Je to jako by museli tímto územím, které jim bylo určeno, projít s jemným hřebínkem a vyčistit je a znovu je nabít energií. Tito Mistři pracují se všemi energetickými úrovněmi Země. Tento proces bude trvat až do roku 2012, je podobný důkladnému očistnému procesu k podpoře růstu a rozvoje lidstva. Nanebevzetým Mistrům byla dána jen malá území, aby se mohli zaměřit na nápravu vyváženosti energií, jinak by se díky uvolňovacímu procesu mohly objevovat přírodní katastrofy k vyrovnání posuvů. Mistři s tímto úkolem musejí napravovat energetickou rovnováhu v těsné spolupráci s Matkou Zemí, aby pozvedli zemské vibrace.

       V tomto okamžiku musíme prohlásit, že i kdyby se vibrace Země úplně proměnila a dostala se na vyšší úroveň vědomí, neznamenalo by to, že automaticky dojde k vzestupu lidstva. My pracujeme na základech Země, ale je individuálně na každém, zda u něj dojde k transformačnímu procesu a následnému vzestupu. Lidstvo také bude potřebovat důkladně pracovat se Zemí, mnoho lidí je nyní povoláváno, aby pracovali na této očistě Země s Nanebevzetými Mistry.

      Jiní Nanebevzetí Mistři spolu s anděly byli požádáni, aby energeticky překódovali lidstvo na buněčné úrovni za účelem očištění a propuštění minulosti. Možná jste v poslední době pociťovali ve svém těle obrovskou energii nebo se vaše tělo naopak cítilo unavené či letargické. To může být díky práci Mistrů a andělů na buněčné úrovni vašeho těla. Kdyby byste si přáli, aby se toto dělo ve chvíli, kdy jste si tohoto procesu vědomi, můžete během meditace požádat své průvodce, aby otevřeli vaše energie a umožnili Nanebevzetým Mistrům, kteří energeticky pracují s lidstvem silou lásky na buněčné úrovni, aby se k vám přiblížili. Můžete požádat, abyste porozuměli Mistrovi či Mistrům, kteří s vámi budou pracovat a můžete i požádat své osobní průvodce, aby na tento proces dohlíželi. Můžete dát Nanebevzetým Mistrům s tímto posláním své svolení, aby začali silou lásky uvolňovat nepotřebné energie minulosti z vašich buněk, aby došlo k hlubšímu čištění. Účelem tohoto očistného procesu je, abyste byli připraveni na propojení se Stvořitelem na hlubší úrovni a zároveň poroste vaše duchovní vědomí a citlivost.

      Nám to připadá, jako by lidstvo na sobě mělo mnoho kusů oblečení, jako byste z každého minulého života a zkušenosti získali kus oděvu a chtěli je všechny nosit najednou. Je jich tolik, že zahalují vaši pravdu, aby se nemohla vynořit a existovat v harmonii a míru. My bychom si přáli, abyste všechno to oblečení svlékli a s důvěrou kráčeli ve své pravdě. Toto je jen analogie, ale my ji s vámi sdílíme, abyste mohli pochopit, že nyní je zapotřebí opravdu hlubokého čištění v rámci příprav na rok 2012. Proces čištění už probíhá několik let, ale je nyní Stvořitelem zintenzivňován a to pro každého jednotlivce, aby lidé posílili své energie a světlo. Proces očisty bude pokračovat mnoho let i po roce 2012, ale je třeba, aby byl od této chvíle urychlen, abyste mohli vstoupit do energií roku 2012 se silnějším a jasnějším světlem a s hlubším vědomím své vlastní pravdy. Vždy se budete muset soustředit na očistu svého bytí a reality, ale větší zaměření na něj nyní bude prospěšné.

      Staré energie potřebují být změněny, je zásadně třeba, aby každý člověk čistil své osobní staré energie, než bude moci lidstvo čistit jako celek svou karmu pozemské lidské historie. Nanebevzetí Mistři pracující na očistě Země vlastně Zemi připravují, aby bylo pro lidstvo snazší rozpoznat, uvolnit a pročistit karmické energie, které lidstvo jako celek vytvořilo v minulosti. Země bude zažívat situace a zkušenosti, které povzbudí lidstvo k tomu, aby uvolnilo všechny karmické zkušenosti své pozemské historie, ale budou se objevovat v periodách, protože aby lidstvo vždy bylo ve vibracích, kdy toto bude moci uskutečnit, musí nejprve čistit a rozšiřovat své vlastní bytí, uvědomění a vědomí.

      Takže pro tuto chvíli bychom chtěli, abyste si uvědomili, že lidé na Zemi vstupují do důležitého procesu osobní očisty, je to zintenzivněné a urychlené očistné období, kdy budou uvolněny staré energie. Mnoho vašich zvyků a systémů přesvědčení , které potřebují být uvolněny, nyní možná vstoupí do vaší reality s velkou silou, aby vámi zatřásly a přesunuly vaši pozornost  k energiím, které musí být pročištěny, pokud jste je již sami nepročistili dříve. Je v této době důležité, abyste žádali o léčení a čištění své průvodce, svou duši a Stvořitele a také rozpoznávali staré zvyky a rozpouštěli je. Nyní je čas, kdy je velmi důležitá vyrovnanost, protože mnoho lidí si přitáhlo do svého života zkušenosti, lidi a učební procesy, které pochází z dávné minulosti, dokonce z mnoha minulých životů. Nyní je běžné, že zjišťujete, že máte stále stará propojení s lidmi, což vám naznačuje fakt, že jste byli svedeni dohromady, abyste buď vyřešili karmu nebo je to příprava k ukotvení určitých energií v Zemi.

      Uvědomujeme si, že pradávná a stará moudrost bude na Zemi vždy zapotřebí, ale staré energie, které lidstvo brzdí, potřebují být transformovány.

      Rok 2012 byl vždy míněn jako nový začátek, ale mnoho lidí to bere doslova, že budou vytrženi ze Země nebo se vše okamžitě změní; to budou někteří lidé zklamáni. Nový začátek už odstartoval a bude pokračovat. Rok 2012 byl prorokován mnohými lidmi, kteří chápou, že právě v této době budou napraveny vibrace a lidstvo bude připraveno učinit změny v sobě samých, což postupně ovlivní Zemi. V podstatě je to dovršení cyklu starých energií a začátek nového cyklu. Nebuďte překvapeni, když lidé odejdou z vašeho života, změní se různé situace a přijde odloučení mnoha způsoby a na mnoha úrovních. Už to pravděpodobně zažíváte nyní, je to přirozená součást tohoto inspirujícího procesu, který na Zemi probíhá.

      My vás žádáme, abyste se jednoduše zaměřili na očistu sebe sama, svých energií, osobnosti a dokonce i fyzického těla, což bude symbolem připravenosti na hlubší a plnější sjednocení se Stvořitelem. Možná dokonce pocítíte potřebu oddělit se od určitých zkušeností ve vašem životě, což neznamená, že je od sebe odstrčíte, ale že jim jednoduše pošlete lásku a nebudete již tuto energii nabírat způsobem, jakým jste to dělali předtím.

      Zjistíte, že nyní se tvoří energetický pokrok; bude vám představeno mnoho nástrojů, které pomohou vašemu duchovnímu vývoji, ale vězte, že my jsme tu pro vás vždy a bezpodmínečně vás milujeme.

      Bylo nám potěšením s vámi hovořit.

      Mistr Kuthumi a Mistr Serapis Bey

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony