Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

“Naslouchejte své vnitřní moudrosti"
Vzkaz od Archanděla Michaela, 2. července 2011
přijala Rev. Michelle Coutant

Drazí,

naslouchejte své vnitřní moudrosti. Poslouchejte. Seďte tiše a poslouchejte. Pokračujte v poslouchání každý, každičký den, každý okamžik. Poslouchejte a přijímejte a pochopte toto skvělé poznání, že každému je dostupná tato vnitřní moudrost. Je to moudrost Kosmu, moudrost Boha, moudrost Boží Mysli, je to moudrost vašeho Božského Já. Jste to vy.

Milovaní, seďte tiše v lásce svého Posvátného Srdce a integrujte toto poznání. Seďte tiše a těšte se z této veliké Boží lásky, touto Boží láskou jste vy. Dovolte lásce, aby naplnila celou vaší bytost, každý váš aspekt. Dovolte této lásce, aby do vás pronikla – do vašeho fyzického, emocionálního i mentálního těla. Vaše spirituální tělo je touto skvělou láskou. Tato láska je bez podmínek. Je VŠÍM, je Boží Přítomností. Je uvnitř vás a je bez vás, je minulostí, přítomností i budoucností. Nic jiného není. Všechno ostatní je jen iluze.

Pociťte tento tok vaší boží esence. Vnímejte tento proud a rozšiřujte jej a rozšiřujte dokud nebudete naplněni veškerým Stvořením. V rozšiřování všeho Stvoření je každá otázka i každá odpověď, kterou jste kdy položili i obdrželi. Moudrost, kterou hledáte a po které toužíte je vám dostupná skrze bránu vašeho Vnitřního Já. Vstupte do ní, drazí. Meditujte, meditujte a stále meditujte. Položte otázku, hovořte se svou supervědomou myslí, mluvte s vaším Božským Já. Očekávejte odpověď, drazí. Očekávejte své odpovědi a buďte v radostném očekávání. Vězte, že když se zeptáte, pak obdržíte odpověď. Jeden každý z vás má moudrost Kosmu uvnitř sebe a došli jste k bodu, kdy jste žádáni, abyste naslouchali této vnitřní moudrosti. To je váš nejlepší průvodce. Vaše Boží Já opravdu ví, co je vaše nejvyšší dobro. Jak by to mohl vědět kdokoli jiný? Ostatní vám mohou pomoci v otevírání vašeho uvědomění, které slouží vašemu nejvyššímu dobru, ale nenechte druhé, aby vám říkali, co je tím vaším nejvyšším dobrem. Pochopte ten rozdíl, drazí, a integrujte to do každého aspektu vašeho Já. Když nasloucháte své vnitřní moudrosti, pak nikdy nemůžete jít špatným směrem. 

Použijte svou osobní sílu, milovaní; použijte ji v tomto okamžiku. Pokud ji nepoužijete, pak budete pokračovat ve vytváření stále téhož – více toho, co jste již vytvořili. Stále budete dostávat to, co jste již vytvořili a žili. Vyberte si tvořit velkou a skvělou budoucnost sebe samých. Zvolte si tvoření hojnosti, suverenity, mistrovství a seberealizace. Vyberte si vytvořit ve svém životě bezpodmínečnou lásku, radost, mír, krásu, štědrost a harmonii. Je to dostupné každému z vás!

Neposlouchejte ty, kteří hovoří o pohromách a zkáze. Pokud si zvolíte vytvoření pohrom a zkázy, pak to bude vaše realita. Zvolte lehkost a milost. Zvolte si moc Fialového Plamene – tento požehnaný dar vám byl přinesen milovaným Saint Germaniem. Zavolejte Fialový Plamen a přeměňte všechny kolektivní lidské myšlenky o kataklyzmatu a zkáze, které stále víří kolem vás všech. Tolik z vás denně tráví čas čištěním myšlenkových forem lidského tvoření, přesto tyto formy stále přetrvávají a jsou pozvedávány dalšími, kteří jim stále dávají energii. Přeměňte je jednou pro vždy. Spojte se, drazí pracovníci světla, a vyčistěte svou atmosféru. Vyčistěte veškerou negativitu a těžké formy kolem vaší planety, vašich duší, Země a veškerých živých forem. Je to možné, pokud každý den stále více z vás začne používat Fialový Plamen a více z vás zvýší sílu Fialového Plamene. Vytrvejte!!! Pokud to uděláte, pak zjistíte, že čistíte i kanály komunikace s bytostmi vyšších říší. Zjistíte, že máte méně hustých a negativních myšlenek. Zjistíte, že máte v sobě více jasu v souvislosti s tím, jak tyto myšlenky kolektivního lidského vědomí pustnou a jsou transformovány. 

Seďte tiše v meditaci, drazí. Seďte tiše a ptejte se a pak si dovolte přijmout požehnanou ochranu energii Vzestoupených Mistrů. Požádejte o tuto ochranu, abyste byli chránění od chybného tvoření kolektivního lidského vědomí, od vědomí chudoby, které na vaší planetě stále přetrvává. Požádejte o ochranu, abyste mohli přinést na Zem projevy svého tvoření v zájmu nejvyššího dobra pro všechny. Tuto ochranu posilujte každé ráno a vyjádřete svou vděčnosti, drazí. Vděčnost za milující pomoc Vzestoupených Mistrů, vašich Průvodců, Andělů, Archandělů, všech skvělých bytostí Světla  - bytostí Zákona Jednoho (Jednoty). Tolik bytostí je s vámi a pomáhá vám – daleko víc než si kdy budete vědomi – v průběhu vašeho pozemského putování. Tyto skvělé bytosti čekají na vaše zavolání a s radostí vám pomáhají vám, dokud je vaší touhou tvoření v zájmu nejvyššího dobra pro všechny. 

Vyčistěte kanály, drazí. Naslouchejte své vnitřní moudrosti, komunikujte se svým Božím Já. Komunikujte se všemi požehnanými bytostmi vyšších říší, které jsou zde, aby vám pomohly. Zavolejte mne, drazí. Jsem s vámi v každém okamžiku. Obklopuji vás bezpodmínečnou láskou a radostí.

Já Jsem Archanděl Michael a přináším vám tuto pravdu.

 Toto poselství můžete kopírovat a sdílet s Láskou a požehnáním. Prosím kopírujte tuto zprávu v její celistvosti, vyjádřete vděčnost Archandělovi Michaelovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant www.transformingradiance.com

 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz a www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony