Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Majster Kuthumi - Cesty sveta

Prijala Natalie Glasson, 3.4.2011


Srdečne vás vítam pri spojení našich energií do jednej – toľko lásky z môjho srdca je zdieľanej  s vami, pretože si ctím vašu božskú prítomnosť. Zhromaždili ste sa, aby ste si vypočuli vyjadrenie múdrosti z hĺbky mojej duše a teraz sa presunieme do posvätnej bubliny lásky, ktorá ochráni naše energie a udrží našu vnútornú rovnováhu. V tejto bubline svetla sú naše mysle čisté, naše myšlienky vedú zo zdroja Stvoriteľa pokým si všetci udržiavame lásku voči sebe navzájom a voči Zemi. Prostredníctvom tohto procesu milovania všetkých ako jediného aspektu Stvoriteľa vytvárame aj prítomnosť súcitu voči všetkým. Zotrvajme v tejto harmónii, pokým zdieľame túto pravdu.

Zem je veľmi posvätným a špeciálnym miestom, pretože má veľa krásy, lásky a múdrosti, ktoré môže vidieť každý. Realita Zeme je celkom odlišná, pretože realita, ktorú mnohí na Zemi zažívajú, môže byť krutá, chaotická a mätúca. Je prekvapujúce, že dve odlišné energie, môžu na Zemi existovať ako jedna, ale to je kvôli prítomnosti ľudstva. Realita na Zemi je vytváraná mysľami ľudí, zatiaľ čo samotná existencia Zeme je tvorená Stvoriteľovými vibráciami, zámerom a energiou. Realita na Zemi je tvorená tisíckami Bohov na Zemi. Každá osoba na Zemi je Bohom alebo aspektom Stvoriteľovej mocnej duše, ale väčšina je Bohom bez toho, aby o tom vedeli. Sila tvorenia a manifestácie stále závisí na tom, ako každá jedna osoba formuje realitu na Zemi. Myseľ ľudstva funguje ako projektor, ktorý vytvára pozemskú realitu a ľudstvo pracuje ako jeden na vytvorení reality na Zemi, pretože vy všetci používate rovnaký spôsob tvorenia. 

Myseľ projektuje všetky myšlienky a pocity a táto projekcia je ako kúzelná palička, ktorá vám umožní vidieť váš výtvor. Mnohí ľudia, ktorí sú si toho vedomí si uvedomujú, že tento svet, ktorý potrebuje liečenie a pozornosť, bol vytvorený ľudskými mysľami. Mnoho ľudí vie, že chaos a zmätok na Zemi bol vytvorený preto, že v mysliach ľudí existujú rovnaké energie a tak sa ich vlastné mysle otočia k procesu liečenia. Každá osoba použila svoju myseľ na tvorenia reality na Zemi, ktorá existuje až do tohto momentu, ale teraz musí byť zasadené semienko zmeny a liečenia do mysle, aby nabádalo k zmene, ktorú si vaše srdce zaslúži. Vyhraďte si chvíľku, aby ste absorbovali enormnú silu, ktorá je vo vašom ľudskom tele, vo vás a vo všetkých okolo vás a vytvára realitu, ktorú vidíte a zažívate. Ste však spokojní s tým, čo vidíte? Každá osoba a myseľ sú vnímané ako jedno. Nikdy vás neprekvapovalo prečo viacerí ľudia dostanú rovnaký nápad? Deje sa to preto, že myseľ jednej osoby nie je oddelená od myslí ostatných, sú prepojené ako sieť a tak sa môžu navzájom ovplyvňovať bez toho, aby sa spolu rozprávali. Keď na niekoho myslíte, jeho/jej myseľ a energia si budú vedomé vašich myšlienok. Často sa to deje na neviditeľnej úrovni, ale niekedy sú ľudia schopní uvedomiť si to.


Máte zodpovednosť za udržanie svojej mysle v  pokojnom, vyrovnanom, láskyplnom a harmonickom, stave a nie je to iba kvôli vám, ale aj pre pokoj celého ľudstva.

Predstavte si, že máte reproduktor zapojený do vašej mysle a každá myšlienka, ktorú vo svojej mysli prijmete, je projektovaná cez tento reproduktor, takže ju môžu počuť všetci. Najskôr by vás asi vaše myšlienky privádzali do rozpakov, neustále opakovanie vzorcov, držanie sa nejakých nápadov a prehrávanie si spomienok. Myslím si, že by vás to aj poriadne nudilo, keby ste neustále počúvali reči vašej mysle a túžili by ste po chvíli pokoja. Keďže tento svet je vynikajúcim miestom pre cvičenie pochopenia vašej mysle, už ste to na nejakej úrovni zažili. Na jednej úrovni vašej energie a vášho bytia môžete počuť každú myšlienku hlasno a jasne, ktorú ste vytvorili a rovnako ju počujú aj všetci ostatní na svete vďaka spojeniu energie. Vaša myseľ je súčasťou väčšieho zdroja energie a to, že aspekty Stvoriteľa boli uložené do fyzických tiel na Zemi neznamená, že sa energia Stvoriteľa niekedy oddelí. S týmto vedomím sa začína realizovať vaša zodpovednosť. 

Mysle mnohých ľudí ešte nie sú naprogramované pozitívne a to môže spôsobiť bolesť od individuálnej až po bolesť celého ľudstva, takže je potrebná zmena vo fungovaní a tvorení mysle, aby bolo možné priniesť na Zem pokoj. Myseľ sa programuje tým, že sa spojí s mysľou Stvoriteľa, aby ste vyživili pokoj vo svojej mysli rovnako ako získali kontrolu nad myšlienkami mysle, aby ste odstránili strach.

Keď myseľ berieme ako nástroj projekcie, uvedomíme si, aká je mocná, ale aj to, aká je zvonka ovplyvniteľná. Myseľ bola vytvorená na projekciu myšlienok a výtvorov duše alebo jej vnútornej podstaty. Takže ak toto spojenie nie je silné, môže myseľ jednotlivca niekto ovládať. Mnohí z tých, ktorí majú moc alebo po nej túžia, si to už uvedomili, pochopili, ako môže byť nápad prezentovaný ľudstvu, akceptovaný ľudstvom a potom projektovaný ľudstvom vytvárajúcim realitu na Zemi. Toto sa často deje bez toho, aby si to ľudia uvedomovali. Skúste si spomenúť, či ste niekedy prevzali myšlienku alebo názor niekoho iného do svojej mysle a projektovali ju ako svoju vlastnú myšlienku, ktorá vytvára vašu realitu. Jednoduchým príkladom môže byť to, keď ráno vstanete a všimnete si, že prší, ale vy si na to neutvoríte názor. Potom niekoho stretnete a on vám povie, že je dnes hrozný deň, pretože prší. Vy s tým súhlasíte a prijmete túto myšlienku do svojej mysle a rozmýšľate nad tým, aký hrozný je dnes deň, pretože prší, hoci pred chvíľou vám to vôbec nevadilo.

Prijali ste myšlienky tejto osoby za svoje vlastné a projektujete ich do vašej reality a možno si potom pre seba vytvoríte negatívny deň, pretože ste boli otvorení pohľadu na realitu na Zemi niekoho iného. Toto je veľmi všeobecné vysvetlenie, ale takýto vplyv je možné dosiahnuť v oveľa väčšom merítku, pretože ľuďom je často hovorené, čo si majú myslieť. Môžete si myslieť, že vám teraz hovorím, čo si máte myslieť a do istej miery je to pravda, ale viem, že tí, ku ktorým hovorím, sú spojení so svojim srdcom a svojou intuíciou a tak sú schopní cítiť, čo je vhodné prijať do svojej mysle. Je dôležité chrániť svoju myseľ a nedovoliť ostatným vytvárať myšlienky vo vašej vlastnej mysli.

Pod ochranou mysle nemyslím len ochranu pred myšlienkami, ktoré pochádzajú od ostatných ľudí, ale aj pred vašimi vlastnými myšlienkami. Spýtajte sa sami seba, či sú vaše myšlienky pravdivé, majú pozitívne a láskyplné vibrácie alebo manifestujú pokoj a hlbšie spojenie so Stvoriteľom. Predstavte si, že má vaša myseľ dva vypínače, automatický a manuálny, prepnite z automatického na manuálny a prefiltrujte cez vaše myšlienky vyjadrenia ostatných, ktoré nemajú žiaden vyšší účel alebo nemajú zmysel vôbec. Tým nielen že zastavíte vplyv na vašu myseľ, ale chránite aj seba, lepšie pochopíte seba a pomôžete tým vytvárať lepšiu realitu na Zemi. Keď zistíte, že bola vaša myseľ ovplyvnená niekým iným, je dôležité, aby ste netrestali ani neobviňovali túto osobu, ale iba opravili svoj myšlienkový proces a milovali túto osobu za to, že vám pomohla vytvoriť vyrovnanú a silnú myseľ.

Tento proces vám umožní prevziať vlastnú vnútornú silu, uvedomíte si, že iba energia, ktorá je naša vlastná alebo Stvoriteľova, je skutočne dôveryhodná, pretože každý okolo vás prechádza rovnakým procesom rastu a tak môže zažívať zmätok. Nasledovanie svojej intuície je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Keď prijmete svoju silu takýmto spôsobom, začnete kráčať po vašej vlastnej ceste a zažívať alebo priťahovať to, čo potrebujete. Mnohí ľudia projektujú myšlienky druhých a majú problém veriť sami sebe a predstava toho, že by mali kráčať po svojej vlastnej ceste, ktorá je pre nich správna a nie po ceste väčšiny, v nich môže vyvolať veľký strach. Každý z vás má božský zmysel života na Zemi, ktorý nemôžete skutočne zažívať ak necháte druhých ovplyvňovať vás, vplyv musí prísť z najhlbšieho jadra vašej bytosti a vtedy budete vedieť, že nasledujete vôľu Stvoriteľa a napĺňate svoje vlastné potreby ako Bohovia na Zemi.

Vaša realita a budúcnosť je naplnená nekonečnými možnosťami, pretože vaša myseľ a duša projektujú a tvoria nepretržite. Rýchlosť energie Zeme sa zrýchľuje, čo znamená, že myšlienky sa prejavujú okamžite a nie až po nejakom čase. Ľudstvo sa vyvíja a neustále mení a cesta pred ním je plná možností. V minulosti bola vaša cesta veľmi konkrétna a pripravená, ak niekto opísal vašu budúcnosť, bola to vaša najpravdepodobnejšia budúcnosť. So zrýchľovaním energie a ľudského rastu sa všetko neustále mení, možnosti vašej budúcnosti sa menia s aktuálnou energiou. Ak vy alebo niekto iný opíše vašu budúcnosť, tak pôjde iba o jednu možnosť. Ak by ste to urobili za rovnakých okolností nasledujúci deň, opis vašej budúcnosti môže byť úplne odlišný, pretože ste prešli rýchlym vývojom v krátkom čase a tak sa vám otvárajú stále nové možnosti.

Preto je dôležité žiť v súčasnosti, aby ste ochránili svoju myseľ a vedeli, po čom túži vaše srdce a vaša duša. Je potrebné jednoducho vedieť, že máte k dispozícii nekonečne veľa možností a ste spojení s vôľou Stvoriteľa a nie držať sa konkrétneho očakávania alebo chápania vašej reality. V každom jednom okamihu na Zemi budete napĺňať vôľu Stvoriteľa s božskou dokonalosťou a toto pochopenie vám sprístupní ešte viac možností, ale vytvorí aj priamu cestu vpred k dosiahnutiu vášho zmyslu a ešte oveľa viac, ale byť otvoreným a prijať každú skúsenosť, ktorá vám príde do cesty a vy vo svojom srdci cítite, že je správna a prinesie vám obrovskú voľnosť a sústredenosť po celý čas, je myšlienkovým procesom. Iba svojmu srdcu a svojej duši dovoľte ovplyvňovať vašu myseľ. Zbavenie sa všetkých očakávaní vytvorených vami alebo vašim okolím, môže vyvolať strach, ale iba vtedy, keď to dosiahnete, si uvedomíte pokoj vo svojom vnútri a pevné vedenie od Stvoriteľa, takže zmätok, nepokoj a bolesť zmiznú.


Dúfam, že som vám v našej tichej bubline svetla pomohol, rozptýlil strach, úzkosti a obavy a tiež vás aj inšpiroval.


S čistou láskou


Ja som Majster Kuthumi

 

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pre stránku vzostup.sk preložila Danuša Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony