Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Mistr Hilarion 

Poselství pro týden 10.4. - 17.4. 2011

 Milovaní,

 V několika minulých týdnech jsme pozorovali velké množství světla, které bylo vaším břemenem po již velmi dlouhou dobu. Považovali jste své cíle za skvělé dobrodružství a otevírali jste se přijetí nových zkušeností a novým způsobům vnímání života ve smyslu najít ještě lepší, mírovější řešení problémů a výzev každodenně sužujících vaše smysly. Život je neustále v procesu změny a většina z vás je pevně usazena na místech, kde žijete, takže se můžete spolehnout, že jste kotvami vyšších energií ve svých oblastech a uzemňujete je do Země.

 Jak toto činíte, stabilizují se síly, které pracují na jisté úrovni a je to vaše Světlo, které způsobuje změny a toto Světlo roste na síle a šíři. Vidíme, že všichni na sobě stále pracujete v záležitostech, které ještě potřebují vyčistit a propustit z vašich Bytostí a můžete mít pocit, že to snad nikdy neskončí. Vězte, že mnozí z vás již vyčistili většinu toho, co je potřeba k přizvání svého vyššího Světelného Těla a nyní vám ještě zbývá pokračovat ve svých čistících procesech a dokončit je. Jakmile odstraníte všechny problémy mentálního a emocionálního těla, vaše fyzické tělo se také začne očišťovat od spousty jedů a šmíry, neboť najednou, jak budou ostatní oblasti a problémy čisté, uvolní se více energie na pomoc procesům ve vašem fyzickém těle, tyto procesy jsou často nepříjemné, nicméně nevyhnutelné.

 Vaše práce se Světlem doslova pomáhá změnit atmosféru kolem Země. Spousta Lásky proudí do oblastí a k lidem, kteří byli a stále jsou postiženi probíhajícími změnami na Zemi a udržení této pozornosti v následující době je velkým přínosem a v nejvyšším zájmu pro všechny potřebné včetně Země a jejích království. Tímto způsobem všichni pracujete na tom, proč jste přišli a brzy bude konec dnům, v nichž si lámete hlavu nad tím, co je vaším posláním. Konečně pochopíte, že právě děláte to, proč jste přišli. Je to práce Lásky, neutuchající a pevný záměr a touha nastolit nový Zlatý Věk na této Planetě. Udržováním těchto slov a záměrů ve svých srdcích a myslích VYTVÁŘÍTE pozitivní změnu. Chaos pouze znamená, že vyšší Světlo přichází do hry vytvářením příležitosti pro změnu ve vědomí každého člověka.

 Tato práce není pro slabé povahy, vyžaduje kuráž a neustálé zasvěcování se a udržování pozornosti, vyžaduje Uvědomění si, že vy DĚLÁTE ty změny udržováním svého soustředění. Vyžaduje to vytrvat v dobré víře, i když se zdá, že vaše práce nemá očekávané výsledky, o které jste usilovali. Vyžaduje vytrvalost a víru, že díky vaší stabilitě a záměru je vše v Božském Pořádku a že Světlo přetrvá... a tak to je, Milovaní, tak to je! Trvejte na svém a šiřte své Světlo každý den mezi lidmi kolem vás a do oblastí na Zemi, které to potřebují. Každý z vás je mocnou silou energie, která může mnohé změnit k lepšímu u všech a všeho na této Planetě. Ať je vaším stálým refrénem “nikoliv vůle má, Bože, ale vůle Tvá se staň, ve mně i skrze mne”.

 Do příštího týdne...

 JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony