Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Celia Fenn : Dobrodružství v novém vědomí

8. 4. 2011

 Celia Fenn

20. března: Úplněk, rovnodennost a ,,vynoření“ planety“ – udržujeme nové světlo

To je ale doba od mého posledního zápisu! Oslavili jsme vzestup Deváté vlny, a hned další den následovalo mohutné zemětřesení a tsunami v Japonsku. Chaos na Středním východě pokračuje a ještě stále poznáváme rozsah tragédie v Japonsku a řešíme pokračující hrozbu nukleárního roztavení a úniku radiace v Japonsku.

Včera v noci jsme zažili jeden z ,,největších“ úplňků za mnoho let, protože měsíc byl velmi blízko Zemi, čímž vytvořil zvýšenou magnetickou energii pro naši cestu k rovnodennosti. A samozřejmě nadále zažíváme velice aktivní solární cyklus s četnými slunečními skvrnami a erupcemi.

Vskutku, není pochyb o tom, že se na naší milované planetě děje něco významného, v tomto čase transformace, kdy přecházíme do nové reality páté dimenze. Ne, není to lehké... jsme zkoušeni až do samotného jádra naší bytosti. Po zemětřeseních v Chile, na Novém Zélandu a v Japonsku, a po katastrofě v Golfském zálivu a vytrvalém ekonomickém napětí, začínají být mnozí z nás unavení a mají pocit, že nejsme podporováni tak, jak bychom rádi.

Ano... Myslím, že tím to je. Neděje se to tak, jak bychom my chtěli, a tak na mnoha úrovních můžeme pociťovat hněv či skleslost, nebo prostě jen žijeme ve šťastném popření a představujeme si, že když je v pořádku všechno na našem malém plácku, je v pořádku úplně všechno.

Já sama transformaci a současné energie vnímám tak, že jsme posunováni, ne - ,,přesouváni na jinou kolej“ by byl lepší výraz, velkou rychlostí do prostoru svého srdce. Učíme se, jak vystoupit ze svého zúženého zájmu o sebe a svou vlastní pohodu a přejít ke globálnějšímu zájmu o širší společenství, ať již místní nebo celosvětové. Není možno, abychom na tom byli my ,,dobře“, když na tom dobře není zbytek planety. To je podstata nové reality a 5. dimenze. Ať se nám to líbí nebo ne, dorazili jsme do reality, kde události v Japonsku nějakým způsobem ovlivní každého z nás. Právě naše odezva bude tím, co nám dá příležitost rozvážit, kde se na své cestě k transformaci nacházíme.

Pokud jsme přešli k lásce a soucítění, a odpověděli jsme spojením sil k udržení a vyslání lásky do postižených míst Země, pak si můžeme být téměř jisti, že otevíráme své srdeční centrum a postupujeme do 5. dimenze soucitného vědomí. V tom okamžiku si uvědomíme, že jsme jedna rodina a svou rodinu podporujeme a pečujeme o ni, jak je to jen možné - z toho, co máme, a tím, co udělat můžeme. Snad můžeme jen zapálit svíčku a pomodlit se, ale posiluje to vlnu soucitné lásky a podpory, která je přijímána těmi, kteří to potřebují.

V titulku jsem napsala ,,vynoření planety“ a používám tento termín úmyslně v obou významech (pozn. překl.: emergency – v angličtině ,,stav nouze“ nebo ,,vynoření“). Vskutku se nacházíme v čase, kdy se ,,vynořujeme“ do nové reality a nové podoby naší planety. Není to v tomto čase snadné, neboť netušíme, co se vynoří.... je to zrození a my čekáme, abychom viděli, co se narodí!

Avšak je to i ,,stav nouze“ v tom smyslu, že se všemi těmi silnými změnami a posuny je vystavena tlaku Země sama a její nový systém mřížek. Archanděl Michael mi velmi jemně sdělil, že ,,jádro“ Země je extrémní sluneční aktivitou ohříváno a že stoupající vnitřní teploty v hloubi Země též přispívají k seismické nestabilitě. Je to však v božském pořádku, protože zvyšující se teplota je pouze odrazem narůstajícího světelného kvocientu ve slunečním systému, protože kosmické světlo se zintenzivňuje. Ale znamená to, že samotná Země se musí změnit a postoupit, aby se byla schopna přizpůsobit vnitřním tlakům, a systém světelných mřížek je na mnoha místech vystaven náporu. Opět, není to závažný problém, avšak znamená to, že je zapotřebí, aby andělské pohotovostní týmy pomohly při práci, již nemohu nazvat jinak než ,,záplatování“ mřížky, na místech, kde je přetížena, aby byla udržena celistvost mřížek, zatímco Země a bytosti na ní procházejí onou změnou.

Nyní jsou poprvé povoláváni pracovníci světla, aby tyto týmy podpořili a pracovali s tímto procesem ,,zevnitř“. Zahrnuje to pracovníky světla, kteří byli přiděleni k těmto týmům, protože byli připraveni pojmout nesmírné množství světelné energie a přijímat obrovské přísuny světla, a poté toto světlo přenášet do mřížek na místech, kde se sami nacházejí, nebo lidem ve své oblasti.

Mnoho z vás tudíž může vnímat enormní příliv energie, můžete pociťovat velké horko, můžete cítit úzkost či paniku nebo dokonce velkou únavu, protože pracujete s touto novou formou energie. Dochází k tomu, že jste ,,převaděči“ pro světelné kódy, které posílí a opraví mřížky v oblasti, kde pobýváte, nebo v jakékoliv oblasti na planetě, která tuto energii a práci potřebuje. Jestliže vnímáte pohyb této energie svým tělem, pak budete muset tento proces respektovat a dovolit tělu co nejvíce odpočívat. Vězte, že vaše Vyšší Já nedovolí, aby vaše tělo bylo namáháno více, než je schopno zvládnout. Je velkým privilegiem, jste-li schopni pracovat právě nyní v těchto andělských týmech, abyste podpořili práci na uvedení planety do rovnováhy, která probíhá, zatímco Země sama vstupuje do procesu vyrovnávání v souvislosti s rovnodenností v rámci přípravy na změnu ročních období.

Ne, doba není lehká. Vstupujeme do nové oblasti duchovní práce a nového vnímání toho, kdo jsme a jaká je naše role na planetě. Ale... stojí to za to!
Vítejte v páté dimenzi lásky!

21. března: Přehazujeme výhybku a přepisujeme planetární Akašu

Žijeme vskutku ve zvláštních časech, a když jsem dnes přemýšlela o událostech v Libyi, uvědomila jsem si, že svět, do něhož vstupujeme, bude úplně jiný než ten, jenž jsme právě opustili. V tomto bodě mi přišlo sdělení či channelling od cetaceánského vědomí... od velryb, které jsou Strážci planetární Akaši. Je to channelling, takže pokud s vámi rezonuje, výborně, pokud ne, postupte dále.

Podle tohoto poselství se, vzhledem k přesunu Země z třetí do páté dimenze, také přepisují planetární akašické záznamy. Jde o proces, kdy se píše z budoucnosti ,,pozpátku“. Čas je v kvantové realitě, koneckonců, iluzí, takže to, co se děje v budoucí realitě, již vlastně existuje, a my ,,píšeme obráceně“, abychom zajistili, že přítomnost je plně v souladu s budoucností, jež odpovídá Boží vůli.

Ve staré 3D časové linii planeta směřovala ke katastrofě a též existovalo v tomto duchu mnoho proroctví. Tudíž mnohé z indigových dětí, které přišly ,,organizovat“ tento posun, byly duše z budoucnosti, jejichž specifickým úkolem bylo zajistit, že se přítomnost 5D vyrovná s budoucností, která je nezbytná pro přežití Země a k vytvoření ,,zlaté kosmické civilizace“. Právě oni jsou nyní na úrovni skupiny duší zaměstnáni tímto procesem vyrovnávání přítomnosti s budoucností.

Znamená to, že bylo možno vyhnout se jistým významnějším událostem, k nimž by jinak došlo, nebo tyto byly ,,ztlumeny“, takže zkáza nebyla dokonána. Tyto duše, které mají toto ,,poslání“, pracují na tom, aby zajistily, že Země projde do 5. dimenze co možná nejsnáze a s minimálními ztrátami na životech a minimem katastrof. Ale podobá se to upravování filmu – nová ,,časová linie“ musí být napojena na tu starou, avšak některé věci se změní. Dochází tedy k tomu, že mnozí lidé se obávají ,,konce“, protože tam vedla stará časová linie, ale nová časová linie ,,konec“ obchází a spojuje se s budoucností! Budoucností Nové Země...

Působí to na nás na individuální úrovni stejně jako na úrovni celosvětové. Možná jste si všimli, že ve vašem vlastním životě se zdají končit určité vztahy či pracovní záležitosti, které vypadaly tak slibně. Je to tím, že již nejsou v souladu s místem, kam jdete, s budoucností, která již existuje – jakmile bude přechod hotov.

Váš film je ,,upravován“ tak, abyste se dostali na místo, kde máte být, včas a v pořádku. A totéž platí pro planetu jako celek. Jde o nejvyšší dobro.

Takže, jak mi bylo řečeno, vše se bude po většinu tohoto roku nadále odvíjet zvláštním způsobem, a to až do 11/11/11, kdy by měla být Země plně přizpůsobena ke vstupu na dráhu nové časové linie a budoucnosti, která existuje nyní. A jakmile to nastane, budou staré akašické záznamy zrušeny ve prospěch nových, a bude to skoro, jako by se některé věci nikdy nestaly!

A tak tedy jedním z nejlepších způsobů, jak zvládnout současné energie, je prostě přijmout, že cokoliv se děje, vede to nás a planetu tam, kde máme být na oné budoucí Nové Zemi, jež se utváří právě teď.

Vše je v Božském pořádku. ,,Inženýři budoucnosti“ to na vyšší úrovni mají pod kontrolou, my si jen musíme zapnout bezpečnostní pásy a vyjet. Nic už nikdy nebude stejné, a za to můžeme být hluboce vděčni!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/


(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony