Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz


Mistr Hilarion

 

Poselství pro týden 27.3. - 9.4. 2011

 

Milovaní,

 

energie obnovy právě přicházejí s proudem života a s cykly na vaší Planetě a přinášejí s sebou energie nových počátků. Jak si tyto nové začátky přeložíte do svého osobního života, to závisí na vašich postojích a vnímání a vaší schopnosti stát se Mistrem svých myšlenek a emocí a svých záměrů vytvořit lepší cestu. Jsou cykly v rámci cyklů a dalších cyklů a na vaší Planetě a v Kosmu, mnohé z těchto cyklů se nyní sbíhají do uspořádání s daleko větším Plánem, než bylo dosud Lidstvem chápáno.

 

V následujících časech bude velmi záležet na myšlenkách a emocích každého z vás. Většina z vás se již naučila milovat s určitým odstupem, který umožňuje láskyplně akceptovat, že druzí musí dělat své vlastní volby a jít po svých vlastních Cestách a vy jim to umožňujete bez pokusů o vměšování. To je to, co znáte jako bezpodmínečná láska a ta vás osvobozuje od pocitů zodpovědnosti za činy a volby druhých a umožňuje vám poznat svůj vlastní směr s větší čistotou a soustředěním a především - s radostí. Život ve fyzickém těle je příležitost zažít úplný rozsah a hloubku pocitů, emocí a kreativity, což umožňuje rozkvět veškerého vašeho bohatství a nádhery.

Jak začínáte být multi-dimenzionálními vědomějším způsobem, zjistíte, že jste vlastně došli mnohem dál, než vám vaše dříve limitované vjemy umožnily pochopit. Práce na vyšších dimenzích zahrnuje užívání kreativity, vizualizaci a myšlenky a každý z vás to dělá tak snadno, že máte sklony nevnímat, že to vůbec děláte. Zkuste být více znalí vašich kreativních myšlenkových procesů, neboť si tím více ujasníte Vesmírné Zákony, se kterými pracujete a vaše myšlenkové procesy odhalí vaše nejvýznamnější a častokrát podvědomé myšlenky.

Teď je čas ukáznit svou mysl a soustředit ji na to, co chcete ve svém životě dokázat, a ne, co nechcete, neboť Vesmír je nestranný a dá vám to, na co se ve svých myšlenkových procesech trvale soustředíte. Vesmír je živá síla a energie a vytvoří vám to, po čem toužíte, nebo co vnímá jako vaši touhu prostřednictvím vašich opakujících se myšlenek, vizualizací a kreativity. Ujišťujte se pečlivě, že to, co jde z vás, je to, po čem toužíte, aby na oplátku přišlo zpět k vám. Proto metoda modliteb a pronášení afirmací vede k vašemu nejvyššímu a nejlepšímu dobru a v této době velké změny pomáhá tato disciplína soustředit se a zůstat ukotvený.

 

Vám, kteří potřebujete spíš soustředění než každodenní meditaci: velká síla je ve slovech mluvených nahlas, tato slova odhalují vyšší aspekty vašeho vlastního Já a zvyšují vaši vibrační frekvenci, neboť zvuk má vibrace a vytváří mocnou energii a vy, kdo tuto metodu používáte, chápete, jak obrovský vliv má tento proces na vaši osobní a Planetární transformaci. Dokonce i jediná modlitba denně pro vaši osobní ochranu a růst a jedna jako Velká Invokace opakující se každý den může zvýšit frekvenci ve vašem energetickém poli, když ji opakujete v cyklu tří, sedmi, devíti, jedenácti atd. Intonace každého slova a opakování těchto slov vytváří vaše silnější a centrálnější Já a pomáhá vám stát se vědomější Bytostí tvořící a projevující se v této oktávě života.

 

Vědomé tvoření vám může přinést více radosti, svobody, šarmu a lehkosti, jakmile využijete sebekázeň ve svých myšlenkových procesech. Učiňte ze své mysli konstruktéra, Milovaní, mocný nástroj svého Mistrovství ovládajícího každou situaci, se kterou se setkáte při putování po Zemi. Připomínáme vám, že je zde mnoho nevyužitých Andělů stále čekajících na vaše zavolání a jsou jich skutečně Armády, Armády Andělů... kteří čekají...

 

Nová zpráva přijde až za dva týdny ( 9. dubna), jelikož autorka channelingu odjíždí do Kalifornie, kde nebude moci aktualizovat své internetové stránky...

 

JÁ JSEM Hilarion

 

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony