Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Existuje Bůh?  

A jak to máte vy?

Je Bůh? Přemýšlíte o tom někdy? Možná jste názoru, že na tom vůbec nesejde, hlavně když máte svou práci, každý měsíc poberete svou výplatu a doma je klídek a pohoda. Někdo by mohl tvrdit, že Bůh neexistuje a další se tím ani nechce zabývat, protože vyslovit v naší konzumní společnosti nahlas slovo „Bůh“ je víc než OUT. Je to společenské faux pas. Jenže ke komu se obracíte, když je vám opravdu těžko? Koho žádáte a prosíte o pomoc, když nevíte kudy kam…? Ano, je to právě Bůh!

 Není to tedy paradox? Hodně lidí v Božskou existenci nevěří, ale o pomoc ji často žádá a následně tuto pomoc i očekává. Jak to tedy ve skutečnosti je?

 Mnoho lidí upřednostňuje víru, kterou zprostředkovává náboženství. Čtou bible, navštěvují svatostánky s bohoslužbami a žijí podle přikázání. Věří, že Bůh existuje, ale je to Bůh, který trestá za hříchy, nařizuje celibáty a nehodné duše posílá rovnou do pekla. Takto Boha podává například křesťanství a je na rozhodnutí každého, jestli souzní s touto prezentací Božské milosti.

 Pak je tu skupina, kde jsou ti, kteří věří „čemusi“ mezi Nebem a Zemí, ale neumí popsat co „to“ je. Nutno podotknout, že většinou se ke své víře přiznávají jen stěží a jsou při tom velmi, velmi struční. Tito lidé jsou však na druhou stranu vstřícnější přijmout do svého života neobvyklé jevy, přemýšlejí o nich a začínají hledat odpovědi na své otázky, týkající se Vyšších zákonitostí a dopadů svého současného chování na svou budoucnost. Právě tito „hledači“ pravdy

 vnímají nejvíc otevřená slova i srdce, která jim říkají, jak se věci dějí. Oni sami se pak mohou rozhodnout, co přijmou za své, s čím se ztotožní a co rozsvítí jejich vnitřní Světlo.

 Dalším názorovým táborem jsou lidé, kteří žijí čistě materialisticky a na co si nemohu sáhnout a co nelze vědecky zdůvodnit, to jednoduše neexistuje. Ano, i to je názor a je možné jej respektovat. Respektovat ano, ale není nutné s ním souhlasit. Lze jej však pochopit, protože v dobách normalizace do nás velmi intenzivně zasívali, že Bůh a vše co se mu i jen vzdálené podobá, je špatné, nežádoucí a nebezpečné. Nemůžeme se tedy divit, že z této setby stále ještě rostou plody. Snad i tito lidé začnou časem přemýšlet a ptát se, proč lidé k sobě chovají zášť, zlost a závist a kam se vytratila láska, vděčnost, pokora a odpuštění….

 A zajímá vás, jaký tedy vlastně Bůh je? Je laskavý, milostivý a milující. Jeho láska je bezpodmínečná, bezmezná a zahrnuje vás, vaši rodinu, přátele, celé lidstvo, Zemi, Planetu, Vesmír, zkrátka Vše. Je tu stále. Pomáhá, chrání a pečuje o dobro každé bytosti. Netrestá, jak by také mohl, „jen“ miluje. Je všude. Každý ho v sobě kousek máme. Všichni jsme krásní a božští, jen mnoho z vás se tomu stále zdráhá uvěřit. Nebojte se! Věřte! Mluvte o Bohu a ptejte se na Něj. Ptejte se a hledejte odpovědi na své duchovní otázky. Nastal ten správný čas a vy jen díky nalezeným odpovědím zjistíte, co je pro vás nejlepší. Jen tak se následně všichni v jednotě sejdeme na počátku Nových dnů.

S Láskou Riama

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony