Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

hilarion

Mistr Hilarion

 

Milovaní,

 

během svého proplouvání energiemi Rovnodennosti najdete mnoho odpovědí na palčivé otázky, které jste přespříliš dlouho nosili ve svých srdcích. Potom přijde jasno, jako kdybyste stáli na vrcholu hory s výhledem do údolí pod vámi sledujíce všechny ty věci z ptačí perspektivy. Správně, toto je další krok, další úroveň ve vašem procesu Nanebevstoupení – jasno. S “jasnem” přichází porozumění a větší pochopení toho, co ve vašich životech vyplývalo na povrch od začátku vaší inkarnace této i těch ostatních.

 

Světlo je zde, Drazí. Ještě chvíli potrvá, než bude zřejmé u těch kolem vás, ale u lidí ve vašem okolí a ve vašem sousedství ho budete moci pozorovat snadněji než víry proudící k nim z vašich zpravodajských médií, což je bohužel cesta oddělení, cesta strachu. Vy, kdo se vyhýbáte sledování zpravodajství a dokonce i dnešním nízkovibračním filmům, jste zjistili, že dokážete dosahovat harmonie a rovnováhy na mnohem vyšším stupni než lidé kolem vás, kteří se nedrží těchto příkazů. Bezpochyby uvidíte, že je to tak v pořádku.

 

Ve vašich myšlenkách a činech bude více jistoty a začnete vyzařovat obrovskou důvěru v sebe sama a své rostoucí možnosti. S rozkvětem těchto skvělejších možností bude také přicházet pokora, neboť budete přirozeně vědět, že přijmout tyto dary znamená sdílet je s ostatními kolem vás a nenechávat si je pro sebe z prostého důvodu, že byste se báli zářit. Vy prostě BUDETE tím, co skutečně jste a stanete se magnety pro ty, kdo nyní uvidí a rozpoznají vaše Světlo.

 

Teď také vaše vlastní moudrost, kterou jste během věků načerpali ve škole Země a v jejích lekcích, dojde plně do vašeho vědomí a vy začnete kráčet po Zemi světelně, v úctě k Velkému Duchu spočívajícímu uvnitř této velkolepé Planety. S velkou Vášní budete co nejrychleji  obnovovat lesk Její bývalé slávy z dob, než vstoupil v platnost velký experiment duality. Budete s nadšením napravovat špatnosti, které byly od té doby Zemi a jejím obyvatelům prováděny.

 

V úžasně krátké době bude odškodněno všechno, co bylo učiněno a bude obnovena pravda, která byla tenkrát potlačena. Vše, co bylo skryto, bude odhaleno ve všech oblastech života na Zemi. Nezbude žádné místo, které by někdo skrýval před zraky jiných. Vše bude odhaleno v plnosti času a je to právě teď, kdy vaše trénování trpělivosti a vytrvalosti v plné důvěře v Božský Plán pomůže Lidstvu pokračovat v pohybu vpřed s Láskou, mírem, harmonií a v dobré víře se vším.

Jakmile všichni dojdou poznání, že Lidstvo se zrodilo z Hvězd, dostaví se skvělý kolektivní moment obnovení paměti a od té chvíle se rozjede ještě rychlejší pokrok ve sjednocování všeho. Během právě probíhajících událostí se bude život, jaký jste dosud znali, měnit a to, co přijde, bude Láskyplnější společnost, kde všichni pečují o sebe, o druhé, o Zemi a všechna království na Ní. Láska je ta největší síla ve Vesmírech a Láska zvítězí.

 

Jděte tedy Cestou Světla, Lásky, jednoty a míru a procvičujte to Zlaté Pravidlo ve všech svých záležitostech; na oplátku vám Vesmír bude žehnat a přinese vašemu Světu zdraví, hojnost a mír.

 

Do následujícího týdne...

 

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

 

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/ 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony