Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Základni léčení láskou 

Materialy byly vytvořeny volne dle Doreen Virue na základě vlastni zkušennosti a práce s lidmi při léčění čaker. i andělských seminářů/2011/2019 vždy pro účastniky andělských seminářů RelaxMilena    Milena Rhea Sedláčková

 Požádejteb své duchovní průvodce o podporu a ochranu při léčení 

Seznamte se s anděly a často je v duchu vizte, protože aniž by byli viděni, jsou s námi(sv. František Saleský)

Léčeni čaker

Zvizualizujte si postupně čakry jednu po druhé a vyčistěte tmavá místa světlem.Při  čistěnímůžete afirmovat  příslušná prohlášení

Léčivá afirmace pro jednotlivé energetické okruhy - přiklady- naladte se na vibrace přílušné barvy- mohou vám přicházet vlastni slova 

- Jsem v bezpečí a. přijímám vděčně do svého života vše dobré: Všechny mé potřeby jsou starostlivě naplňovány nyní i vždycky.“ 

Žiji v souladu s nekonečným zdrojem výživy, pokory a lásky, který pramení ze zlatého pramene v mém středu. Všechny moje city, přáni a touhy jsou v dokonalém souladu.Opouštím pocity veškeré pocitu viny a dovoluji si prožívat radost ze všeho,  co dělám ve světě forem.

S vděčností a bez obav přijímám a používám svoji sílu. Vím, že Moje Božská moc funguje vždycky naprosto dokonale, protože pochází přímo od Boha. Využívám ji k posílení a uskutečnění svých přání, která odrážejí jen energii lásky. Je pro mě bezpečné mít tuto moc, která má jediný cíl – milovat a sloužit veškerému Stvoření

Dovoluji si bez zábran přijímat a dávat lásku. Jsem v bezpečí, miluji a jsem milovaný/á.Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky. Moje probuzené srdce  pulsuje s rytmem života avysílá léčivou sílu do všech mých vztahů

 Miluji, miluji, miluji.

5 čakra 

Děkuji, že moje slova jsou slova nasycena láskou a po­zitivní energií.Dovoluji si žít v pravdě a integritě, vše co, říkám je v souladu s mou vnitřní pravdou. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá a Bože a andělé, děkuji vám, že dnes vedete má slova. Žádám vás, aby byl můj slovník nasycen láskou a po­zitivní energií. Všechna má slova jsou léčivá a povzbudivá. At každý, s kým se dnes setkám, budemít z mých slov prospěch. 

Vědomě zbavuji zášti, bolesti i zloby, kterou ve mně vyvolala slova jiných lidí, Otevírám se svému vnitřnímu hlasu, je promě zcela bezpečné ho jasně slyšet. Očisťují se od všeho, co není láska, přijímám a dělám vše, co je mi oznamované Bohem a jeho posly pro moje nejvyšší dobro.

Přeji si, aby se mé třetí oko stalo zvýšenou měrou citlivé vůči obrazům lásky. Mé třetí oko teď vysílá uzdravující energii všem, na koho se podívá.

Opakujte afirmace tak často, jak to budete cítit, a proces se okamžitě spustí.

Vnímám, jak mým třetím okem proudí energie. Protože si přeji vidět lásku, je to léčivá energie, která mnou pro­chází. Je pro mě naprosto bezpečné, aby bylo mé třetí oko zcela probuzené a vědomé.Dovoluji svému Vyššímu Já naplno vnímat Boží pravdu, krásu, světlo a věčný život. Je bezpečné vidět budoucnost, bytosti Světla a vnímat Boží lásku ve všem a v každém. Moje vize jsou jasné, přesné a vedené láskou. 

 Vím, že když budu následovat svůj vnitřní hlas, jsem v bezpečí. Dovoluji si mít hojnost skvělých příležitostí, projevit svou skutečnou podstatu-být silná a milující duchovní bytost. Naslouchám, důvěřuji a nechám se vést. Dělám správné věci ve správný čas na správném místě.

 

Doporučená četba

DoreenVirtue  Léčení čaker

 

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony