Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Mistr Hilarion

 

 


Poselství pro týden 10.6. 2012 - 17.6. 2012

 

Milovaní,
zůstávejte v této době uzemněni a propojeni s Matkou Zemí. Organizujte si čas tak, abyste byli co nejvíce venku v přírodě. Pomáhejte svému otevírání se vyšším energiím svého Vyššího Já a co nejčastěji se věnujte tichému rozjímání. Toto je doba, kdy se ti připravení slučují se svými vyššími aspekty. Nevšímejte si zájmů a problémů tohoto světa a udržujte si vyšší vizi svého stabilního názoru. To je to nejdůležitější.

Připravujete se na širší otevření svého vědomí, abyste si rozpomenuli na to, kdo jste a na důvod, proč jste v současné době tady. Po vašem boku je nyní mnoho láskyplných Bytostí z vyšších dimenzí, které vás během vašeho vnitřního procesu transformace vedou a radí vám. Nyní pocítíte žár, který naplní váš čakerní kanál vyšší frekvencí, a je nutné pít velké množství čisté vody. To vám pomůže ladněji a snáze se posunout do vyšších frekvencí prostřednictvím meridiánů vašeho fyzického těla.

Udržujte stabilní kurz na Cestě, kterou jste si zvolili a věřte, že vše je v pořádku. Všechno, co se vyplavuje k přehodnocení, prochází vašim vědomím - žehnejte tomu všemu s poděkováním, že to odchází. V průběhu tohoto procesu dochází ke kultivaci vašich myšlenkových vzorů a způsobů vyjadřování na vyšší, láskyplnější a všezahrnující úroveň. Buďte si vědomi toho, že ti kolem vás, kteří se již probudili, mohou začít vyjadřovat to, co potřebují vyčistit, a díky tomu, že jste si již tímto procesem sami prošli, jste schopni mít pochopení a trpělivost s jejich způsobem projevu.

A především - noste lásku Stvořitele v prvé řadě ve svých srdcích a pamatujte, že každý Drahý Člověk, který je před vámi, je také významná, nádherná a jedinečná jiskra. Pomozte těmto lidem přisvojit si  všechno, co z nich vyvěrá a přijmout sami sebe v proudu, či explozi tohoto procesu. Plameny transformace mohou být až zničující, zejména když tomuto procesu není porozuměno a nedojde k pochopení jeho důvodů. Dejte jim vědět, že se to děje každé Lidské Bytosti na této Planetě a že je to tím intenzivnější, čím víc se tomu brání.

Čistící a transformační energie vyšší Lásky odhalují dlouho ukrývané pocity a myšlenky, které byly ponechány bez povšimnutí a kterým musí být umožněno, aby byly vyjádřeny bez ohledu na jejich sílu exprese. Poraďte jim, ať se s tímto během procesu snaží sladit a ať sami sobě věnují hodně lásky a soucitu. Obrovskou pomocí jim bude vaše klidné přijetí a pochopení. Vy všichni jste tam byli a prošli si tím, když jste vstupovali do neznáma a rozsvítili jste cestu, kterou oni teď následují a vy se nyní vracíte zpět s nabídkou pomocné ruky, pokud je potřeba. A tak to je.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivní


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony