Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Majster El Morya,
Prijala Susan Caroll, August 2011

 

Pozdravujem vás, ja som El Morya,

Znova vám poviem o Vzostúpených Majstroch vo fyzickej forme. Všetci Vzostúpení Majstri počas celých vekov mali schopnosť udržať si pozemskú schránku na rôzne dlhé obdobie. Saint Germain bol známy tým, že si udržal fyzické telo počas niekoľkých storočí. On je príkladom sily premeny, pretože slúži Siedmemu lúču Premeny a Vzostupu.

 

  Premena a vzostup sú to isté, pretože premena frekvencie fyzickej hmoty na frekvenciu duchovnej energie je podstatou vzostupu.  Keď sa rozhodnete inkarnovať na Zem, vkladáte svoje multidimenzionálne energetické pole do fyzického obalu. Väčšinou žiaľ zabúdate na to, že vy ste tou esenciou a NIE obalom. Našťastie si mnohí z vás začínajú spomínať na to, že ste tou esenciou, duchom a energiou JEDNÉHO, ktorá obýva vašu formu. Keď došoférujete svoje auto a odchádzate z auta, auto nezmizne a vy už vôbec nie. Keď ste však v aute, zdáte sa byť vy a vaše auto JEDNÝM.

 

Počas spánku a meditácie mnohí z vás vystupujete zo svojho vozidla (tela). Ale je dôležité, aby bolo vozidlo zaparkované, keď odchádzate. Vystúpili by ste z auta, kým sa ešte hýbe? Rovnako nevystúpite zo svojho tela, keď idete po ulici. Auto by mohlo nabúrať, ak by ste ho nechali ísť samé a rovnako by vaše telo mohlo spadnúť, keď ho opustíte počas pohybu. Z tohto dôvodu sa Vzostúpení Majstri učia poznať, aké množstvo ich Esencie je vo vnútri fyzickej formy. Ako Vzostúpení Majstri sa naučíte bezpečne zaparkovať svoje vozidlo, keď idete navštíviť vyššie svety. Tak sa doňho môžete vrátiť vždy, keď budete potrební v tretej dimenzii.

 

Našťastie prebiehajú vaše interdimenzionálne cesty mimo času. To, čo sa vám zdá ako dlhá cesta, trvá z pohľadu ostatných iba okamih. Avšak počas tohto okamihu musí byť vaše telo v bezpečí. Fyzická forma je veľmi krehká a je pre ňu ťažké udržať si optimálny zdravotný stav v nižších frekvenciách sveta tretej dimenzie. Ako viete, molekuly života sa v priebehu času rozpadajú a sú náchylné podľahnúť zraneniam a chorobám. Tento fakt platí hlavne vtedy, keď je vaša esencia/duch na cestách do iných realít.

 

Keď ste na návšteve vo svete s vyššou frekvenciou, môžete sa spojiť s jedným z mnohých vyjadrení vášho JA vo vyšších dimenziách alebo sa rozhodnúť navštíviť tieto svety v beztvarom stave číreho vedomia. Alebo si budete chcieť  vytvoriť formu vyššej dimenzie, ktorá by predstavovala vaše vedomie. Tieto formy sú vytvorené z multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky. Preto sú večné a nezničiteľné a automaticky sa rozložia a vrátia do JEDNÉHO, keď ich už nepotrebujete.

 

Ako Vzostúpený majster máte veľkú výhodu v tom, že vaše multidimenzionálne vedomie má  úžasnú liečivú silu, ktorú môžete použiť na liečenie svojej fyzickej schránky. Avšak vyššie frekvencie, ktoré liečia vaše fyzické telo, prinášajú začiatočníkom aj obrovskú únavu. Mať vedomie, ktoré rezonuje na oveľa vyššej frekvencii než jeho obal, je pre tento obal (telo) veľmi vyčerpávajúce. A preto je dobré si často zdriemnuť, meditovať a pobývať v prírode, pokým sídlite vo vašej fyzickej schránke. Vychádzka v prírode je dôležitá, pretože vďaka nej sa lepšie uzemníte do tela Matky Zeme.

 

Keď ste uzemnení, ľahšie prijmete pomoc Gaie. Forma Planetárneho Vedomia Gaie, planéta Zem, vám umožňuje oddýchnuť si od bremena nosenia formy s oveľa nižšou frekvenciou, než má vaše vedomie. Napokon, rovnako ako počas Planetárneho Vzostupu,  vaše vyššie vedomie vo vašom uhlíkovom tele premení každú bunku a každý atóm tejto schránky na podobu formy piatej dimenzie – Svetelné telo. Medzitým vám vaše vedomie Vzostúpeného Majstra pripomenie, ako môžete používať svoje multidimenzionálne liečivé sily na liečenie a udržanie schránky tretej dimenzie. Potom budete môcť ľahšie používať svoje fyzické telo až do vášho Osobného a Planetárneho Vzostupu.

 

Dovtedy bude vaše vzostúpené vedomie vylepšovať vaše telo aktivovaním vašej „zbytočnej“ DNA, ktorá bola označená ako zbytočná vašimi vedcami a v skutočnosti je miestom, kde sú uložené informácie o vašej transformácii na Svetelné telo. Preto urýchľuje vašu schopnosť zažívať transformačný proces na Svetelné telo, zatiaľ čo vaše vedomie stále obýva vaše uhlíkové telo. S pokračovaním tejto premeny sa vaše rozšírené vnímanie postupne nalaďuje a vaša jasnozrivosť a ďalšie schopnosti vám pomôžu vedome vnímať multidimenzionálne energie vstupujúce a začleňujúce sa do vášho sveta tretej dimenzie.

 

Tieto vnemy sú najlepším liekom na 3D vírus strachu, ktorý môže byť veľmi nebezpečný pre vaše neustále sa meniace fyzické vozidlo.  Keď už budete schopní vnímať energetické polia vyšších dimenzií, ako prúdia do vášho pozemského a planetárneho tela a spájajú sa s nimi, budete VEDIEŤ bez akýchkoľvek pochybností, že VZOSTUPUJETE. Keď prvý krát začnete vnímať tieto molekuly, je dobré zavrieť oči a pozorovať realitu otvoreným tretím okom. Vaše tretie oko vám umožňuje vnímať energie, zatiaľ čo vaše vyššie srdce vám pomáha začleniť tieto energie, komunikovať s nimi a pochopiť správu, ktorú obsahujú.

 

Teraz si vyskúšame multidimenzionálne vnímanie:

 

ñ  Chvíľu pozorujte svoje okolie svojim tretím okom.

ñ  Prepustite všetky myšlienky.

ñ  Svoje emócie presuňte na neutrálne miesto.

ñ  Uvoľnite svoje telo, seďte s narovnaným chrbtom a otvorte svoje čakry.

ñ  Rozšírte svoje vedomie upravením dychu tak, že budete vydychovať dvakrát tak dlho, ako sa nadychujete.

ñ  Pustite sa!

 

Chvíľu iba vnímajte svoje rozšírené vedomie.

 

Predtým, než sa začnete venovať svojim povinnostiam uistite sa, že je vaše vedomie plne začlenené do vášho tela skôr, než sa pohnete. Inak povedané,  skôr sa pohnete so svojim vozidlom:

 

ñ  Zapnite si bezpečnostný pás.

ñ  Nastavte si spätné zrkadlá.

ñ  Skontrolujte, či máte dostatok paliva.

ñ  Naštartujte motor.

ñ  Skontrolujte svoje okolie.

ñ  A potom sa pohnite.

 

Keď máte všetko vybavené, zaparkujte svoje vozidlo, zamknite ho, aby ho nemohol použiť nikto iný a obklopte ho svetlom. Nezabudnite svoje vozidlo vyčistiť, skontrolovať olej a uistiť sa, že máte dostatok paliva. Nehýbte sa so svojim vozidlom pokým nie je vaša primárna pozornosť v tretej dimenzii. Bude trvať dlhý „čas,“ kým sa vám podarí prebudiť toto vozidlo k prirodzenému stavu. Oveľa jednoduchšie je udržať si ho, než získať nové. Čakali ste a študovali počas nespočtu inkarnácií, aby ste sa pripravili na možnosť  udržať si fyzickú formu počas Osobného a Planetárneho Vzostupu. Preto ste VY pokladom vášho Multidimenzionálneho JA.

 

Vaše Vzostúpené Majstrovské JA vníma energiu, ktorá zahŕňa formu tretej dimenzie. Ale vaše ľudské ja vidí formu bez toho, aby si uvedomovalo energiu, ktorá ho stvorila, ktorá ho zásobuje „palivom“ a dáva jej život v svete tretej dimenzie. Preto vtedy, keď je vaše vozidlo bezpečne zaparkované  trénujte vnímanie Vzostúpeného majstra uvedomovaním si energie, ktorá vytvára, oživuje, udržiava a spája všetok život.

 

Najskôr budete vnímať iba molekuly života, keď budete v meditatívnom stave vyššieho vedomia, pretože prúd týchto zmyslových vnemov bude zaplavovať vaše normálne vedomie. Keď sa však vaše multidimenzionálne vedomie plne zapojí, bude pre vás stále prirodzenejšie vidieť energiu a formu zároveň. Medzitým  ma neváhajte zavolať vždy, keď budete potrebovať pomoc. Teraz k vám prehovorí môj Brat zo Svetla, Saint Germain.

 

Žehnám vám,

Ja som El Morya

 

Hovorí Majster Saint Germain

 

Moji milovaní, ja som Saint Germain,

Rád by som prispel k správe môjho drahého priateľa El Morya o udržiavaní si fyzickej formy v stave Vzostúpeného Majstra. Vidím, že ste vy, moji drahí majstri, unavení z trápenia tretej dimenzie a túžite po návrate Domov k vašim skutočným vibráciám. Väčšina z vás sa pričinila o vzostup počas nespočtu inkarnácií a chcete sa iba oddávať sláve bezpodmienečnej lásky a multidimenzionálneho svetla. S radosťou vám teraz môžem povedať, že ten okamih naozaj prichádza.

 

Ako ste sa však naučili v mnohých inkarnáciách, posledná tretina každého projektu je najťažšia. Prvá vec je tá, že vás tento proces už vyčerpáva a druhá, že všetko, čo ste si nechali na neskôr, pretože to bolo príliš ťažké, je teraz pred vami. Bolo správne odložiť niektoré veci na neskôr, pretože na ich úspešné dokončenie je potrebné vedomie Vzostúpeného Majstra. Frekvencia Zeme bola navyše príliš nízka na pochopenie mnohých vyšších akcií a ich prijatie kolektívnym vedomím danej oblasti. Preto mnohé statočné skutky upadli do zabudnutia.

 

Veľmi sľubné je to, že teraz, keď stojíte na prahu Planetárneho vzostupu, je frekvencia Zeme vyššia než bola po celú dobu od pádu Atlantídy. Buďte preto trpezliví. Mnohé z problémov, ktoré sú pozostatkom temných období, budú automaticky uvoľnené, pretože frekvencia strachu a duality nedokáže zniesť súčasnú rezonanciu planéty Zem. Vďaka tomu bude premena fyzickej hmoty na duchovnú energiu oveľa jednoduchšia.

 

Ako Vzostúpení Majstri udržujúci si fyzickú formu ste sa dobrovoľne rozhodli podieľať sa na záverečnej premene temnoty na svetlo a duality na jednotu. Spočiatku môžete pri tejto premene zažívať smútok, kvôli tomu, že váš starý svet zomiera. Je prirodzené na konci jednej éry cítiť žiaľ. Hoci to bolo obdobie veľkých problémov, mnohí z vás našli veľkú lásku, víťazstvo a dokonca osvietenie v prostredí oddelenosti a obmedzení počas posledných 12 tisíc rokov.

 

Prežili ste životy s veľkými víťazstvami a iné s príšerným trápením. Vieme aj to, že strach a hnev boli neustálou hrozbou počas mnohých vašich fyzických inkarnácií. Boli ste však statoční a vždy znova ste sa dokázali vrátiť, aby ste sa pokúsili zastaviť stále sa zväčšujúci energetický prepad tela Gaie. My, Vzostúpení Majstri vieme,  aké ťažké môžu byť inkarnácie na Zemi, ale vieme aj to, že je možné dosiahnuť víťazstvá a šťastie. Chceme vám všetkým povedať, že TERAZ je ten čas, keď si môžete dovoliť oddýchnuť si s radosťou z návratu Domov.

 

Posledná vec, ktorú je potrebné spraviť pred vzostupom, je očistenie vašej fyzickej formy, ktorá je súčasťou formy Gaie, od strachom naplnených emócií, myšlienok a spomienok. Boli ste statoční bojovníci, statočnejší, než si dokážete predstaviť. Venujte prosím chvíľu uvedomeniu si, akí statoční ste boli, keď ste sa stále znova vracali na planétu, kde bola väčšia pravdepodobnosť, že budete cítiť strach a žiaľ, než to, že budete cítili lásku a radosť. Ale vy ste sa vrátili, inkarnáciu po inkarnácii.

 

Nedokázali ste si spomenúť na predošlé inkarnácie a keď ste vstúpili do inkarnácie, vždy sa vám zdalo, že je to vaša prvá. Ešte horšie však bolo to, že ste si nepamätali na úžasné návraty Domov do vyšších svetov, ktoré ste zažívali po inkarnáciách naplnených duchovným rastom. Na druhej strane v niektorých inkarnáciách ste boli tak stratení vo všadeprítomnej temnote, že vám trvalo mnoho životov a museli ste sa mnohokrát vrátiť do nižších vrstiev štvrtej dimenzie, kým ste si dokázali spomenúť na svoje skutočné JA.

 

Žehnám vám moji drahí, pretože v tejto inkarnácii si pamätáte na svoje skutočné Multidimenzionálne JA a pritom si stále udržujete fyzickú formu. V skutočnosti ste si spomenuli na to, že ste TERAZ a VŽDY ste boli Vzostúpenými Majstrami. Preto sa nenechajte zmiasť rozpadajúcou sa 3D Hrou. Prepustite to, čo odchádza s bezpodmienečnou láskou a radosťou z dokončenia. A v tom istom okamihu objímte to, čo napĺňa vaše bytie láskou a svetlom vášho skutočného JA.

 

Znovu vám pripomínam, aby ste si boli vedomí toho, že ste Vzostúpeným Majstrom, ktorý je stále zapojený do matrixu tretej dimenzie na Zemi. S nezaujatým súcitom Vzostúpeného Majstra pokojne pozorujte, ako sa štruktúry oddelenosti a obmedzení tretej dimenzie rozpadajú každým dňom viac a viac. V odpovedi na toto pozorovanie premeňte najskôr každú svoju na strachu založenú myšlienku a emóciu na bezpodmienečnú lásku. Potom projektujte túto bezpodmienečnú lásku do každej jednej situácie, ktorá vstúpi do vášho vedomia.

 

Vždy, keď strachom naplnené myšlienky, emócie alebo situácie vstúpia do vášho vedomia, môžete ma zavolať na pomoc použitím veľmi mocnej Mantry:

Plameň, Plameň, Plameň

Fialového Ohňa

Premieňajúci VŠETKY Tiene na

Svetlo, Svetlo, Svetlo

 

Opakujte túto Mantru tri krát, aby ste premenili temnotu/strach na

 svetlo/lásku.

 

Tak ako je ultrafialová najvyššou frekvenciou svetelného spektra tretej dimenzie, rezonuje vyššia oktáva Fialového Svetla na najvyššej frekvencii každej oktávy svetla. Na prahu každej dimenzie stojí Fialový Chrám Premeny a pomáha vesmírnym cestovateľom navyknúť si na dané vyjadrenie reality. Keď povoláte Fialový Plameň, priťahujete si energiu mnohých týchto Fialových Chrámov, rovnako ako silu premeny.

 

Sila premeny, ktorá dokáže zmeniť formu s nižšou frekvenciou na ekvivalent s vyššou frekvenciou, bola kľúčovou silou celého stvorenia od čias, kedy Gaia prvý krát vstúpila do svojej planetárnej formy. Premena má moc pozdvihnúť človeka, miesto, vec a dokonca aj myšlienky a emócie na ich vyjadrenie s vyššou frekvenciou. Keď sa bude vaša fyzická forma meniť na Svetelné telo, bude to práve Fialové Svetlo, ktoré vám uľahčí prechod od hmoty k duchovnu.

 

Zavolajte ma prosím a ja vám odpoviem. Je mojim Poslaním a mojou cťou pomáhať vám s vašou osobnou a planetárnou premenou.

 

Saint Germain

 

Prijala Dr. Suzan Carolls, http://www.multidimensions.com/

 

 

 

 

 

  

Preklad: Danuša, www.vzostup.sk


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony